Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Fagcentre

Voksenafdelingens målgruppe er voksne borgere med behov for tilbud efter Serviceloven. Det omfatter blandt andet botilbud, støttetilbud og behandlingsmæssige tilbud. Vi dækker både indsatser på voksenhandicapområdet, misbrugsområdet og på udsatteområdet.

Borgere med handicap skal have samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere.

Et stigende antal voksne borgere oplever at have vanskeligt ved at mestre eget liv og stå uden for fællesskabet. På tværs af fagligheder vil vi sammen med borgerne udvikle veje til at øge den enkeltes livsmestring og livskvalitet.