Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Fagcenter for Autisme og ADHD

Leverer specialiserede ydelser til børn, unge, voksne og ældre med autisme og ADHD. Desuden yder vi også rådgivning og vejledning i VISO-regi. Vi vil skabe rammerne for at mestre eget liv bedst muligt.

Tilbud til borgere med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)

Bostøtte, botilbud, STU og VISO-rådgivning er blandt fagcentrets vigtigste ydelser.

Struktur og forudsigelighed er vigtigt for borgere med ADHD og ASF. Derfor er det vores udgangspunkt, at vi skaber de bedste rammer for den enkelte borgers udvikling mod selvstændighed i det voksne liv. 

Med øje for den enkelte, hjælper vi med at udvikle evner til at kunne:

  • Indgå socialt - at være sammen med andre og at finde venner
  • Mestre hverdagen - for eksempel personlig hygiejne, rengøring, madlavning
  • Tage offentlige transportmidler - for eksempel bus og tog
  • Bruge kulturelle tilbud - for eksempel biografen, koncerter og museer
  • Komme i uddannelse, aktivering eller beskæftigelse

Børn og unge under 18 år med ASF og ADHD

Hvad der er godt for dig, og hvordan det helt rigtige tilbud skal sættes sammen til dig, finder vi ud af i samarbejde med dig og dine forældre. 

Du har ret til at blive involveret i det omfang, det giver mening for dig. Men indtil du bliver 18 år, er det dine forældre, der har forældremyndigheden over dig. 

Fagcentret kan tilbyde:

Bor du i et af vore tilbud, har både du og vi selvfølgelig løbende kontakt til din familie. Vi kan ikke erstatte din familie, men vi prøver at tage over i de situationer, hvor dine forældre ikke er der. Det er også naturligt, at du har venner ligesom andre børn og unge.

Borgere over 18 år med ASF og ADHD

Sammen med dig og en eventuel værge, finder vi ud af, hvad du har behov for, og hvilke tilbud der passer bedst til dig.

Fagcentret kan tilbyde:

Hvis du har et mentalt handicap og er over 18 år

Du har ret til at bestemme mest muligt i dit eget liv. Men personlige og økonomiske konsekvenser af dine handlinger kan være svære at forudse, hvis du har Autisme eller ADHD. Vi anbefaler derfor, at du får beskikket en værge, der kan hjælpe dig.

Værger kan være:

  • Familiemedlemmer 
  • Personer, som kommunen beskikker

Hvis du ikke har et mentalt handicap og er over 18 år

Du tager selv beslutningerne i dit liv, og er så selvstændig som muligt. Retningslinjerne i vores tilbud skal dog overholdes til enhver tidoverholdes.

Retningslinjerne kan f.eks. være:

  • Regler om rygning og alkohol
  • Regler om oprydning, rengøring og madlavning
  • Regler om at tage hensyn

Pædagogisk tilgang og udvikling

Principperne i TEACCH og neuropædagogik danner baggrund for arbejdet i fagcentret. Det indebærer blandt andet en høj grad af struktur og forudsigelighed for den enkelte borger samt udgangspunkt i den enkeltes samlede livssituation.

Rammerne for at hver enkelt borger opnår så høj grad af selvstændighed som muligt, skaber vi gennem vores pædagogiske tilgang samt udviklingsprojekter i fagcentret. 

Del indhold