Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation af tilbud

Enterne

Botilbuddet Enterne er en døgndækket botilbud for børn og unge mennesker med en diagnose inden for autismeområdet og/eller ADHD. Borgerne har tillige en forsinket udvikling eller udviklingshæmning.
Adresse  Bodil Hjorths Vej 16
9310 Vodskov
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9931 7095 - 3199 7095
Email autisme-post@aalborg.dk
Leder  Thomas Peter Sørensen
Antal pladser  18

Fysiske rammer og faciliteter

Hvilke faciliteter kan du forvente?

Enterne har til huse i et lavt et-plans byggeri med gode parkeringsmuligheder.

Den enkelte borger har sit eget værelse på ca. 15 kvadratmeter, og borgerne deles to og to om toilet/bad.
Der er fælles køkken og opholdsstue.

Enterne har egen bus, som anvendes ved aktiviteter uden for området.

Dagligdagen

Borgerne på Enterne har et eksternt dagtilbud.
Det kan være specialskoletilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse eller aktiviteter i et dagtilbud eller lignende.

Enterne kan tilbyde akut plads til borgerne.

Udredning:
Der er mulighed for korterevarende ophold, hvis et barn/en ung skal udredes med henblik på pædagogisk indsats eller udredning for egnet botilbud.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H): 99313281 eller E-mail: bevokhan@aalborg.dk

Åbningstiden er fra kl. 08.00 til 15.00, og kl. 08.00 til 17.00 om torsdagen.

Øvrig information

Hvordan er dit nye lokalområde?

Enterne ligger i naturskønne omgivelser i Hammer Bakker i Vodskov.

Beliggenheden giver mulighed for ture i den smukke natur, men også for ture til Vodskov by, hvor der er gode indkøbsmuligheder.

Der er gode busforbindelser til Aalborg med ca. 5 minutters gang til busstoppested.

Dine penge:
Der er faste regler for, hvordan vi opbevarer og håndterer dine penge og værdier, når du bor i botilbud.

Det har vi lavet en folder om:
"Din økonomi, når du bor i et botilbud eller får bostøtte i Aalborg Kommune"

Venteliste

Antal på Venteliste:1
Gennemsnitlig antal dage på venteliste:611
Antal personer fra andre kommuner på venteliste:0
Antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal:0