Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklings- og kompetencecenter

I Fagcentret for Autisme og ADHD anvender vi mange forskellige redskaber og metoder i det daglige arbejde.

Fagcentrets udviklings- og kompetencecenter har ansvar for koordineringen af:

  • Vejledning og rådgivning

  • Uddannelse af egne medarbejdere

  • Uddannelse af eksterne medarbejdere og fagpersoner

  • Konferencer og temadage

  • Implementering af udviklingsinitiativer

  • Beskrivelse af projekter og gode historier

  • Støtte om udviklende initiativer i organisationen

  • Medvirke til udbredelse af, og kendskab til, en bredere faglighed inden for området.

Fagcentret har specialiserede tilbud til børn, unge, voksne og ældre med diagnoser inden for autismespektret, ADHD eller lignende udviklingsforstyrrelser.

Vi har mangeårig erfaring inden for området, ligesom vores medarbejdere løbende videre- og efteruddannes. Alle vore kompetencepersoner er solidt forankret i den faglige praksis, og kan på den måde løbende udvikle den faglige indsats i fagcentret.

Arbejdsmiljø

Fagcentret arbejder med grundlæggende metoder til forebyggelse af arbejdsskader. Metoderne tager udgangspunkt i borgerens måde at opleve verdenen på.


Forflytningsinstruktører

Borgerne skal støttes i størst mulig selvmestring, og medarbejderne skal støttes i anvendelse af redskaber, der er så lidt belastende for kroppen som muligt.
Vejledningen kan være om forflytning i sengen. Men der vil også være anvisninger til, hvordan man i det hele taget, som medarbejder, kan positionere sig og agere, så omsorgen for borgerne ikke belaster kroppen.

Kontakt:

autisme-post@aalborg.dk

Pia Susanne Treumer

Cool Kids

Vi anvender principperne bag Cool Kids til børn og unge, der foruden deres ASF-diagnose også har angst.

Marte Meo

Er en metode, der bruger video til at anskueliggøre og vejlede om relationer. Formålet er at skabe en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation mellem barn, ung, voksen, ældre og den enkelte pædagog.

Kontakt:

autisme-post@aalborg.dk

Dorte Tanja Nedergaard Vistisen

NADA

Øre-akupunktur kan skabe ro og afhjælpe blandt andet stress, depression og uafhængighed. NADA er et tilbud til borgere, der selv ønsker det. 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Fagcentret samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner. Blandt andre samarbejdes med studerende ved Aalborg Universitet, UCN og Techcollege. Eksempelvis har Fagcentret haft projektsamarbejder om om; Virtual Reality som et (re)habiliterende hjælperedskab, evaluering af interne projekter, test af app, undersøgelse af sygefraværsforløb osv.

Seksualvejledning

Fagcentret har egne seksualvejledere, som, under hensyn til de udfordringer, borgerne har, rådgiver og vejleder den enkelte borger.
Seksualvejlederne kan også vejlede de medarbejdere, der har den daglige omgang med borgerne, hvis det giver bedre mening, og støtte om udfærdigelse af handleplaner på det seksuelle område.
Seksualitet er et mangeartet begreb, og for netop denne målgruppe kan det, at skabe nærhed i relationen, være en udfordring.
Seksualvejlederne vejleder ud fra de behov, den enkelte borger giver udtryk for, men også om problemskabende adfærd, der kan være udløst af seksuelle frustrationer.

Kontakt:

autisme-post@aalborg.dk

Seksualvejleder: Inger Sønderhaven Hansen 
Seksuelle overgreb: Birgitte Overgaard

Uddannelseskoordinator for handicapafdelingen

Fagcentret har tilknyttet en uddannelseskoordinator til hele Handicapafdelingen.

Opgaver som varetages af uddannelseskoordinator er bl.a. fordelingen af praktikpladser på flere forskellige områder: pædagogstuderende, pædagogisk assistent samt social- og sundheds assistenter, rekruttering af pædagogisk assistent elever samt drift af uddannelsesordningen i praksis.

Vejledning og rådgivning

Fagcentrets faglige fundament bygger på TEACCH og med en overbygning i neuropædagogik.
Desuden anvender fagcentret mange og meget forskellige redskaber og metoder i det daglige arbejde.
Fagcentret yder vejledning og rådgivning om tourette, OCD, mutisme og i VISO-regi. Men yder også vejledning og rådgivning til kommunale rådgivere, til forældre, borgere, andre institutioner eller boformer, og hvem der ellers måtte have interesse i faglig viden, og ønsker faglig sparring inden for området.

Kursus for andre kommuner

Desuden er det også muligt at anvende flere af vores tilbud i andre kommuner, hvor vi kommer ud til den pågældende kommune. På den måde sikrer vi en hurtigere og nemmere sagsgang.

Eksempelvis undervisning af rådgivere og medarbejdere. Eller en vejlednings-/undervisningsdag hvor familier, bosiddende i den pågældende kommune, møder op.

Du kan rekvirere et henvendelsesskema til rådgiver ved at kontakte:

autisme-post@aalborg.dk

Småbørnsområdet, autisme og ADHD: Bente Elisabeth Thrysøe
Unge og voksne, autisme: Birgitte Overgaard og Maria Møller Hansen
Børn, unge og voksne, ADHD: Birgitte Duus Bendtsen 

Del indhold