Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Center for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap

Vi tilbyder specialiserede sociale ydelser og tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap. Målet er at forbedre borgerens livskvalitet.

Blaa logoTilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap

Uanset om målet er stabilitet og vedligehold eller målrettede behandlingstilbud er centrets tilbud fleksible.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes samlede livssituation
og tilpasser indsatsen til hver enkelt borger.

Indsatsen skal opleves af borgeren som en målrettet og helhedsorienteret proces. Vi arbejder sammen med borgeren og de pårørende om at fremme den enkeltes mulighed for et meningsfuldt liv på egne præmisser.
  
Center for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap ledes af centerchef Anne Oppelstrup.

Vi sætter borgeren i centrum og tilbyder:

  • Længerevarende botilbud

  • Midlertidig støtte i eget hjem

  • Samværs- og aktivitetstilbud

  • Beskæftigelsesrettede tilbud

  • Ledsageordning

  • Hjerneskadekoordinator 

  • Rehabilitering og sprogundervisning efter erhvervet hjerneskade

  • Specialiseret undervisning for tale-/sprog- og kommunikative vanskeligheder

Nytænkning og faglig kvalitet

Udvikling og nytænkning er vigtig, når vi skal skabe fremtiden tæt på og i samarbejde med praksis. Derfor afprøver vi nye muligheder og laver projekter på tværs af tilbud. Det skaber svar på udfordringer og gør os bedre til at udnytte de ressourcer, vi allerede har.

Mangfoldighed styrker den specialiserede indsats. Derfor lægger vi vægt på dynamisk samarbejde og tværfaglig sammensætning af medarbejdere. Vi vil levere service af høj kvalitet og have udviklende og udfordrende arbejdspladser, hvor mennesker og faglighed er i fokus. Det giver godt arbejdsmiljø og meningsfyldte jobs.

Del indhold