Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

ARK Aalborg

Tilbuddet ARK Aalborg er en Arbejds Rehabiliterings Klub (ARK) til dig, der har følger efter blodprop i hjernen, mindre hjerneblødninger, slag mod hovedet eller andre lette til moderate hjerneskader.

Indhold og formål

I ARK mødes ligesindede i et arbejdsfællesskab, med fokus på den sunde livsstil og det sociale samvær. I ARK hjælper medlemmer og medarbejdere hjælper hinanden med arbejdsopgaver og aktiviteter i hverdagen. Medarbejderne har særlig viden om følgerne efter en erhvervet hjerneskade. Derfor er aktiviteter og arbejdsopgaver tilpasser medlemmernes interesser, ressourcer og kompetencer.

ARK vil kendetegnes ved:

  • Arbejdsfællesskab
  • Medindflydelse
  • Ligeværd
  • Frivillighed

Sådan bliver du medlem af ARK

Medlemskab af ARK er frivilligt og gratis. Det kræver ingen henvisning og du er meget velkommen til at komme og besøge os, før du melder dig ind.

Mødetiden og antallet af mødedage aftales individuelt. Som medlem, deltager du aktivt i de opgaver, der er i klubben.

Ring eller skriv en mail og aftal en tid, hvor du kan komme og besøge ARK Aalborg. Du kan også få en anden til at tage kontakt for dig, for eksempel en pårørende eller en rådgiver.

Faciliteter du kan forvente

Klubben har et hvilerum, som du kan bruge, hvis du har behov for at hvile dig i løbet af arbejdsdagen.

Du skal selv sørge for transport til og fra klubben og være selvhjulpen i forhold til egen omsorg.

Kontakt ARK om tilsendelse af pjece med mere information.

Del indhold

ARK Aalborg

ArbejdsRehabiliteringsKlub
ARK-Aalborg
Løkkegade 7
9000 Aal­borg
  

Telefon: 99 82 75 90 

 

Åbningstider:
mandag kl. 8-14
tirsdag kl. 8-14
onsdag kl. 8-13
torsdag kl. 8-14:30
fredag kl. 8-14