Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte

Ansøgning om bostøtte

Har du fysisk handicap eller erhvervet hjerneskade, kan du søge om bostøtte for bedre at kunne klare dig i dit eget hjem. Vi foretager en vurdering af din situation og dit behov sammen med myndighedsafdelingen i Aalborg Kommune og tildeler støtte i den periode, som du har behov for.

Hvordan søger du bostøtte

Er du pensionist, skal du kontakte:

Bevillingsenhed Voksen-Handicap
tlf. 9931 3281

Har du et andet forsørgelsesgrundlag end pension, skal du kontakte din rådgiver i den afdeling af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som du er tilknyttet.

 

 

Del indhold

Visitationsenhed:

Visitationen Voksen/Handicap,
Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby. 

Tlf. 9931 3281