Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte

Ansøgning om bostøtte

Har du fysisk handicap eller erhvervet hjerneskade, kan du søge om bostøtte for bedre at kunne klare dig i dit eget hjem. Vi foretager en vurdering af din situation og dit behov sammen med myndighedsafdelingen i Aalborg Kommune og tildeler støtte i den periode, som du har behov for.

Hvordan søger du bostøtte

Er du pensionist, skal du kontakte: Bevillingsenhed Voksen-Handicap

tlf.: 99 31 32 81

Har du et andet forsørgelsesgrundlag end pension, skal du kontakte din rådgiver i den afdeling af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som du er tilknyttet.

Støtten gives efter servicelovens § 85 og udmåles efter en individuel vurdering. Den individuelle vurdering sker gennem en visitering, hvor en rådgiver fra myndighedsafdelingen, vil lave en helhedsvurdering af din samlede situation.

Målgruppe 

Bostøtten er rettet mod voksne borgere med et fysisk handicap eller kognitive vanskeligheder, der har behov for støtte til at kunne udføre nødvendige aktiviteter i hjemmet eller i fritids- og arbejdslivet.

Formål

Vi tilstræber at udvikle den enkeltes kompetencer og ressourcer, så alle opnår maksimal selvbestemmelse og selvstændighed i forhold til deres livssituation. Målet er at støtte borgeren ud i at mestre mest muligt i eget liv. Vi tager afsæt i målet om, at tilværelsen skal opleves så meningsfuld, begribelig og håndterbar, som muligt.

Del indhold

Visitationsenhed:

Visitationen Voksen/Handicap,
Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby. 

Telefon: 99 31 32 81