Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade

Udviklingsteamet tilbyder hjælp og støtte til at klare hverdagens gøremål. Har du erhvervet hjerneskade, kan du søge om bostøtte, så du kan klare dig bedst muligt i dit eget hjem.

Udviklingsteamet

Søg bostøtte og bliv koblet til Udviklingsteamet, hvis du har moderat til svær hjerneskade eller andre neurologiske lidelser, og bor i egen bolig. Vi tilbyder træning, udvikling og vedligeholdelse af færdigheder, som kan hjælpe dig til at klare dig bedre på egen hånd, og fremme muligheden for at leve en selvstændig tilværelse.

Indhold og formål med tilbuddet

Udviklingsteamet tilbyder støtte til at udføre nødvendige og meningsgivende aktiviteter, enten i hjemmet eller i fritids- og arbejdslivet. Vi arbejder ud fra en neurofaglig viden og tilgang.

Dagligdagsaktiviteter hjælper dig til at udvikle og vedligeholde dine kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt.

Vi hjælper dig med at udvikle:

  • Strategier til at mestre hverdagen

  • Indsigt

  • Netværk

  • Social træning 

Dine ressourcer, ønsker og behov er udgangspunkt for, at vi, sammen med dig, kan skabe de bedste rammer for livskvalitet og optimal mulighed for, at du kan mestre dit liv.

Målet er, at du oplever tilværelsen som:

  • Meningsfuld

  • Begribelig

  • Håndterbar

Der er cirka 150 borgere tilknyttet Udviklingsteamet, og tilbuddet er kommunedækkende. Bostøtten tilbydes i henhold til Servicelovens § 85.

 

Del indhold

Udviklingsteamet

Løkkegade 7, 1. sal
9000 Aalborg

Leder Kristian Liltorp
Telefon: 31 99 08 63


Sikker post/bevillinger:
uvt-bevillinger@aalborg.dk