Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte for fysisk handicappede

Tilbuddet er rettet mod voksne borgere med et fysisk handicap, der har behov for støtte. Vi arbejder med borgeren i centrum og tilstræber at udvikle den enkeltes kompetencer og ressourcer. Målet er at støtte borgeren i at mestre eget liv, og tager udgangspunkt i borgerens mål, værdier og motivation.

Indhold og formål

Det pædagogiske arbejde er baseret på en neuropædagogisk tilgang med fokus på udvikling og vedligeholdelse af allerede opnåede færdigheder, så du kan leve et liv med mest muligt selvstændighed.

Støtten ydes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, med fokus på dine udviklingsmuligheder og ressourcer og ønsker.

  • Vi arbejder ud fra de indsatsmål, der er aftalt med din rådgiver
  • Du bliver tilknyttet et team af bostøttemedarbejdere 

Forventninger til dig

Du skal være motiveret for støtten og ønske at samarbejde om de mål, der skal arbejdes med.

Du skal selv være deltagende i dagens opgaver.

Vi forventer at du overholder aftaler om besøg og giver besked ved eventuelle ændringer eller aflysninger.

Når du modtager støtte fra Aalborg Kommune, skal du overholde arbejdsmiljøreglerne og bestemmelse om røgfrit miljø.

Eksempler på indsatsmål

  • Pædagogisk støtte til planlægning og træning af madlavning, indkøb, tøjvask og daglig økonomi

  • Støtte til anskaffelse af hjælpemidler

  • Støtte til kontakt til sagsbehandler, læge, tandlæge og andre instanser

  • Støtte til at skabe struktur i hverdagen

  • Hjælp til læsning og forståelse af post

  • Støtte til at etablere og vedligeholde netværk

  • Støtte til at igangsætte aktiviteter udenfor hjemmet, eksempelvis dagtilbud 

Bofællesskabet på Skolevej

På Skolevej 48 er der fem selvstændige lejligheder på med tilhørende fællesarealer i samme hus. Dette giver mulighed for et fællesskab med naboerne på samme adresse.

Målgruppen er borgere, der ønsker at bo selvstændigt i trygge rammer.

Du kan læse mere om Bofællesskabet Skolevej her.

Del indhold

Bostøtteteamet

Vikingevej 31

9400 Nørresundby

 

Leder Morten Lundgaard

Telefon: 98 17 60 22

Assisterende leder

Jette Friis Arendt

Telefon: 98 17 60 22 / 25 20 07 46