Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation af tilbud

Attruphøj

Attruphøj er et tilbud til borgere med moderat til meget svær hjerneskade. Skaderne er som oftest følger efter traumer, hjerneblødning, blodprop.
Adresse  Attrupvej 15A
9310 Vodskov
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  99317192
Leder  Annemette Stenberg Christensen
Antal pladser  28

Fysiske rammer og faciliteter

Botilbuddet består af tre huse og en administration. Derudover er der to garager, et værksted/cykelskur samt en lille kirke fra det oprindelige byggeri fra 1958.

Hver beboer har egen lejlighed med tilhørende badeværelse og en lille terrasse. I hvert hus er der et stort fællesrum med køkken.

Der er desuden fælles træningslokale, vaskeri og et mødelokale, som beboerne er velkomne til at bruge til besøg eller festlige lejligheder. Derudover har vi lavet mange små "rum" lige uden for døren, hvor beboernes sanser kan stimuleres.

Attruphøj råder over en personbil og en liftbus. Vi har ligeledes tre sofacykler med hjælpemotor, som vi bruger til ture ud i det blå.


Attruphøj 15 A

Attruphøj 15 A består af 10 boliger for borgere, som har meget svære skader, og som kendetegnes ved problemskabende adfærd. Boligerne er specielt indrettet til personer med udadreagerende adfærd.


Attrupvej 15 B

Denne gruppe består af syv boliger for borgere med meget svær hjerneskade, som oftest vil have behov for omfattende fysisk pleje, samt borgere med et stort behov for ro og skærmning.


Attrupvej 15 C

Denne gruppe består af 11 boliger for borgere med svære kognitive vanskeligheder.

Dagligdagen

Vi ønsker at give den enkelte beboer et trygt og forudsigeligt hjemmemiljø, hvor beboeren føler sig værdsat og betydningsfuld. Indflydelse og medbestemmelse er en selvfølge, og private grænser respekteres. Pædagogiske strategier og faglig viden danner grundlaget for beboernes udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, som giver mulighed for størst mulig selvstændighed i eget liv. Hver enkelt beboer bliver guidet, så han/hun kan vedligeholde og om muligt forbedre sin fysiske, psykiske, sociale og intellektuelle evner.
Vi lægger vægt på, at beboerne deltager i de daglige opgaver alt efter mestringsevne.

Sådan gør du


Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Find mere information

Øvrig information

Attruphøj ligger meget naturskønt ved skoven i Hammer Bakker i Vodskov, hvor der også er gode indkøbsmuligheder.