Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation af tilbud

Bakken

Den samlede målgruppe er personer i alderen 18-95 år med erhvervet hjerneskade eller tilgrænsende lidelser samt med betydelig fysisk og psykisk handicap. De fleste er kørestolsbrugere.
Adresse  Sebbersundvej 2H
9220 Aalborg Øst
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  99315560
Leder  Sisse Christensen
Antal pladser  42

Fysiske rammer og faciliteter

Aalborg Kommune ejer bygningerne og visiterer til lejlighederne, der udlejes gennem boligselskabet Lejerbo. Bakken er et varigt botilbud med pædagogisk støtte.

Dagligdagen

Neurofaglig tilgang
Tilgangen har fokus på at fremme borgerens mulighed for at mestre eget liv. Indsatsen tilrettelægges som en målrettet og helhedsorienteret samarbejdsproces, hvor der individuelt tages højde for borgerens ressourcer såvel som vanskeligheder. Med udgangspunkt i den enkelte borger tilrettelægges en koordineret indsats med fælles mål.

Der er fokus på generhvervelse af tidligere funktioner, vedligeholdelse indlærte færdigheder samt støtte til at udvikle og anvende individuelle kompenserende strategier.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Find mere information

Øvrig information

Botilbuddet Bakken ligger med gode busforbindelser og indkøbsmuligheder.

Hent tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed