Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation af tilbud

Gammel Kongevej, stuen og 1. sal

I stuen er målgruppen borgere med svær erhvervet hjerneskade og behov for døgndækning. På 1.sal er målgruppen borgere med moderat erhvervet hjerneskade, evt. med behov for tilkald om natten.
Adresse  Gl. Kongevej 56 A
9400 Nørresundby
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  99315780
Leder  Maria-Louise Sørensen

Fysiske rammer og faciliteter

tilbuddet er delt i to: stuen og 1. sal, Gammel Kongevej, stuen består af 10 toværelses boliger og Gammel Kongevej 1.sal består af 13 toværelses boliger.

Stuen:
10 toværelses boliger med en homogen sammensat gruppe af borgere med en svær erhvervet hjerneskade, hvor hjerneskaden er indtruffet efter det fyldte 20.år. Borgerne har behov for pleje og omsorgsbetonet pædagogisk støtte i alle døgnets timer.

1.sal
13 toværelses boliger til borgere med moderat erhvervet hjerneskade efter det fyldte 20.år. Der er ikke døgndækning, men mulighed for tilkald.

Dagligdagen

Målsætningen på Gl. Kongevej er at den enkelte borger oplever tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterbar. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. Det tilstræbes at den enkelte borger vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt. Det tilstræbes at den enkelte borger kommer til at mestre deres nuværende liv på en sådan måde at den enkelte oplever et liv med størst mulig grad af selvstændigehd og livskvalitet.

Dagligdags gøremål, såsom madlavning, tøjvask, indkøb, rengøring med videre varetages af borgeren selv, dog med vejledning og støtte efter en konkret individuel vurdering.
Vi har tilbud om deltagelse i fælles måltider i fællesrummet, mod egenbetaling.
Såfremt borgeren ønsker det, kan der efter en konkret individuel vurdering tilbydes deltagelse i diverse fritidsaktiviteter, mod egenbetaling.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Find mere information

Øvrig information

Alle borgere der bor i stueetagen, er bevilget vederlagsfri fysioterapi, som de modtager fra Fysioterapien i Hammer Bakker.
Der er bruger/pårørenderåd


Der er faste regler for, hvordan vi opbevarer og håndterer dine penge og værdier, når du bor i botilbud.