Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledsageordning

Ledsagelse er for dig med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Ordningen kan bruges til selvvalgte fritidsaktiviteter udenfor hjemmet.

Indhold og formål med ledsageordningen

Ledsagelse gives til dig, der ikke kan færdes alene uden for eget hjem. Du kan komme i betragtning, hvis du er mellem 18 og 67 år og har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du skal selv kunne efterspørge ledsagelsen og planlægge aktiviteterne. Du må ikke have brug for socialpædagogisk støtte under ledsagelse.

De aktiviteter du kan få ledsagelse til

Du vælger selv aktiviteterne, hvortil ledsageren hjælper med alt, der er direkte forbundet med ledsagelsen. Dette kan eksempelvis kan være hjælp til at tage overtøj af og på, hjælp ved toiletbesøg og hjælp med kørestol eller andre ganghjælpemidler.

Ledsagelse kan bruges til:

  • Indkøbsture og gåture

  • Besøg hos familie og venner

  • Fritidsaktiviteter fx sport

  • Biograf- og teaterture

  • Ferierejser

Ansøgning om ledsagelse

Send din ansøgning til Visitationen Voksen - Handicap. Se kontaktoplysninger i højre side af menuen.

Del indhold

Ledsageordningen

Visitationen Voksen-Handicap

Lindholm Brygge 31

9400 Nørresundby

Telefon: 99 31 32 82

 

Ledsagekontoret

Borgmester Jørgensens Vej 2 B

9000 Aalborg

Telefon: 99 31 10 10

Telefontid og personlig henvendelse: tirsdag til fredag  kl 9-12(mandag lukket)