Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledsageordning

Ledsagelse er for dig med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Ordningen kan bruges til selvvalgte fritidsaktiviteter udenfor hjemmet.

Indhold og formål med ledsageordningen

Ledsagelse gives til dig, der ikke kan færdes alene uden for eget hjem. Du kan komme i betragtning, hvis du er mellem 18 og 67 år og  har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du skal selv kunne efterspørge ledsagelsen og må ikke have brug for socialpædagogisk støtte under ledsagelse.

Ledsagelse kan bruges til:

  • Indkøbsture og gåture
  • Besøg hos familie og venner
  • Fritidsaktiviteter fx sport
  • Biograf- og teaterture
  • Ferierejser

Ansøgning om ledsagelse

Send din ansøgning til Visitationen Voksen - Handicap. Se kontaktoplysninger i højre side af menuen.

 

 

Del indhold

Ledsageordningen

Visitationen Voksen-Handicap

Lindholm Brygge 31

9400 Nørresundby

tlf: 9931 3282

 

Ledsagekontoret

Borgmester Jørgensens Vej 2 B

9000 Aalborg

tlf: 9931 1010

kontortid: kl 9-14

telefontid: kl. 9-11.30 og 12-14