Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Om Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg tilbyder udredning, specialiseret undervisning, rehabiliterende træning, rådgivning og vejledning til børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder samt til børn og voksne med erhvervet hjerneskade.

Målet med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsats er, at borgeren opnår så optimalt et funktionsniveau som muligt. Med vores hjælp får borgeren mulighed for at udnytte sine ressourcer fuldt ud i forhold til at varetage dagliglivets krav som for eksempel:

 • at indgå i sociale relationer
 • vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • vende tilbage til sin uddannelse
 • på anden måde tage aktivt del i samfundslivet

Vores tilbud retter sig mod borgerne i Region Nordjyllands Kommuner. Vi leverer desuden VISO-ydelser på både voksen- og børneområdet.

Voksne med stemme- og talevanskeligheder - Stemme-afdelingen

 • Nedsat stemmefunktion (hæshed, sangerknuder, fonasteni, dystoni, stemmebåndslammelser) og transkønnede med behov for omlægning af stemmelejet
 • talevanskeligheder efter en operation (laryngektomerede, mundhuleopererede, tracheostomerede (kanylebærere)
 • artikulations- og udtalevanskeligheder
 • stammen eller løbsk tale

Voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen - (Afasi-afd.)

Målgruppen omfatter voksne med kommunikationsvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade, eller anden neurologisk sygdom.

 • Erhvervet hjerneskade
 • Parkinson (skal tidligt i forløb tilses af øre-næse-halslæge)
 • ALS (amyotrofisk lateral sklerose)
 • Sklerose
 • Andre progredierende neurologiske sygdomme

Målgruppens kommunikationsvanskelighederne har et omfang, hvor de udgør en funktionsnedsættelse, der giver væsentlige begrænsninger i den pågældendes livsførelse, herunder eventuel beskæftigelse. Det kan eksempelvis være:

 • Afasi
 • Dysartri
 • Dysfasi (impressiv / ekspressiv)

Voksne med erhvervet hjerneskade

Voksne med komplekse følger efter en erhvervet hjerneskade. Følgerne er overvejende kognitive i forhold til hukommelses- og opmærksomheds- og eksekutivfunktioner, sproglige funktionsnedsættelser, eller følelsesfunktioner, eventuelt i kombination med fysiske funktionsnedsættelser og/eller andre problemstillinger.

En erhvervet hjerneskade kan typisk være opstået efter blodprop, eller blødning i hjernen, traume til hovedet, sygdomme (eksempelvis hjernebetændelse, meningitis eller hjernetumor) eller iltmangel (eksempelvis ved drukneulykker).

Børn og unge med tale- og sproglige samt kommunikative vanskeligheder

 • Oralmotoriske vanskeligheder og verbal dyspraksi
 • Stemmevanskeligheder (eksempelvis hæshed, fonasteni, eller noduli laryngis)
 • Stammen og løbsk tale
 • Komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder
 • Impressive/ekspressive problematikker (dysfasi)
 • Fonologiske og artikulatoriske vanskeligheder

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Børn og unge med kognitive, psykiske og fysiske følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade (en skade opstået i hjernen mere end 28 dage efter fødslen).

På børneområdet foregår den primære rehabilitering i barnets dagtilbud, skole og/eller familie.

Vi har ikke tilbud til børn med medfødt hjerneskade.

Hjernerystelse

Vi har udrednings- og rehabiliteringstilbud til børn/unge og voksne med følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom). 

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her