Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg tilbyder udredning, specialiseret undervisning, rådgivning og vejledning til børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder samt til børn og voksne med erhvervet hjerneskade.

Målet med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsats er, at borgeren opnår så optimalt et funktionsniveau som muligt. Med vores hjælp får borgeren mulighed for at udnytte sine ressourcer fuldt ud i forhold til at varetage dagliglivets krav som for eksempel:

 • at indgå i sociale relationer 
 • vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • vende tilbage til sin uddannelse 
 • på anden måde tage aktivt del i samfundslivet

Vores tilbud retter sig mod borgerne i Region Nordjyllands Kommuner. Vi leverer desuden VISO-ydelser på børneområdet.

Voksne med stemme- og talevanskeligheder

Tale-Sprog-Voksne

 • Stemmevanskeligheder
 • Artikulations- eller udtalevanskeligheder
 • Dysartri
 • Stammen
 • Løbsk tale
 • Laryngectomerede
 • Mundhuleopererede
 • Strålebehandlede
 • Tracheostomerede

Voksne med erhvervet hjerneskade

Kognitive eller stemme-/artikulationsmæssige problematikker
efter Hjerneskadediagnosticerede erhvervede hjerneskader som f.eks.:

 • Afasi
 • ALS
 • Parkinson
 • Sklerose

Uden for rammen har vi desuden tilbud til borgere med følgevirkninger efter hjernerystelse (commotio).

Børn og unge med tale- og sproglige samt kommunikative vanskeligheder

Tale-Sprog-Boern

 • Massive tale-/sprog og kommunikative vanskeligheder
 • Massive sproglige vanskeligheder i kombination med andre komplekse problemstillinger
 • Stemmevanskeligheder
 • Stammevanskeligheder
 • Generelle og multiple funktionsnedsættelser
 • Oralmotoriske vanskeligheder

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Kognitive eller stemme-/artikulationsmæssige problematikker
efter diagnosticerede erhvervede hjerneskader.Hjerneskade Boern

Vi har ikke tilbud til børn med medfødt hjerneskade.

 

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2018 - Voksne

Bevillingsskema 2018 - voksne

 

Indsatskatalog 2018 - Børn og unge

Bevillingsskema 2018 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her