Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg tilbyder udredning, specialiseret undervisning, rehabilitering, rådgivning og vejledning til børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder samt til børn og voksne med erhvervet hjerneskade.

Målet med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsats er, at borgeren opnår så optimalt et funktionsniveau som muligt. Med vores hjælp får borgeren mulighed for at udnytte sine ressourcer fuldt ud i forhold til at varetage dagliglivets krav som for eksempel:

 • at indgå i sociale relationer 
 • vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • vende tilbage til sin uddannelse 
 • på anden måde tage aktivt del i samfundslivet

Vores tilbud retter sig mod borgerne i Region Nordjyllands Kommuner. Vi leverer desuden VISO-ydelser på både voksen- og børneområdet.

Voksne med stemme- og talevanskeligheder - Stemme-afdelingen

Tale-Sprog-Voksne

 • Nedsat stemmefunktion (hæshed, sangerknuder, fonasteni, dystoni, stemmebåndslammelser) og transkønnede med behov for omlægning af stemmelejet
 • talevanskeligheder efter en operation (laryngektomerede, mundhuleopererede, tracheostomerede (kanylebærere)
 • artikulations- og udtalevanskeligheder
 • stammen eller løbsk tale

Voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen - (Afasi-afdelingen)

Målgruppen omfatter voksne med kommunikationsvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade, eller anden neurologisk sygdom.

 • Erhvervet hjerneskade
 • Parkinson (skal tidligt i forløb tilses af øre-næse-halslæge)
 • ALS (amyotrofisk lateral sklerose)
 • Sklerose
 • Andre progredierende neurologiske sygdomme

Målgruppens kommunikationsvanskelighederne har et omfang, hvor de udgør en funktionsnedsættelse, der giver væsentlige begrænsninger i den pågældendes livsførelse, herunder eventuel beskæftigelse. Det kan eksempelvis være:

 • Afasi
 • Dysartri
 • Dysfasi (impressiv / ekspressiv)

Voksne med erhvervet hjerneskade

Voksne med komplekse følger efter en erhvervet hjerneskade. HjerneskadeFølgerne er overvejende kognitive i forhold til hukommelses- og opmærksomheds- og eksekutivfunktioner, sproglige funktionsnedsættelser, eller følelsesfunktioner, eventuelt i kombination med fysiske funktionsnedsættelser og/eller andre problemstillinger.

En erhvervet hjerneskade kan typisk være opstået efter blodprop, eller blødning i hjernen, traume til hovedet, sygdomme (f.eks. hjernebetændelse, meningitis eller hjernetumor) eller iltmangel (f.eks. ved drukneulykker).

Børn og unge med tale- og sproglige samt kommunikative vanskeligheder

Tale-Sprog-Boern

 • Oralmotoriske vanskeligheder og verbal dyspraksi
 • Stemmevanskeligheder (eksempelvis hæshed, fonasteni, eller noduli laryngis)
 • Stammen og løbsk tale
 • Komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder
 • Impressive/ekspressive problematikker (dysfasi)
 • Fonologiske og artikulatoriske vanskeligheder

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Børn og unge med kognitive, psykiske og fysiske følgevirkningerHjerneskade Boern efter en erhvervet hjerneskade (en skade opstået i hjernen mere end 28 dage efter fødslen).

På børneområdet foregår den primære rehabilitering i barnets dagtilbud, skole og/eller familie.

Vi har ikke tilbud til børn med medfødt hjerneskade.

Hjernerystelse

Vi har tilbud til børn/unge og voksne med følger efter hjernerystelse (commotio). 

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Telefontid:
ma - fr kl. 8.00-11.00 
 
  

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2020 - Voksne

Bevillingsskema 2020 - voksne

 

Indsatskatalog 2020 - Børn og unge

Bevillingsskema 2020 - Børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her