Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Afasi-afdelingen

Vi har talepædagogiske tilbud til borgere, der har fået sprog-, tale- eller kommunikationsproblemer efter en erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade.
Det er borgerens hjemkommune, der kan bevilge taleundervisning på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Arbejdsområder i afasi-afdelingenHjerneskade

Afasi er problemer med at opfatte og udtrykke sprog. Man får afasi, hvis hjernens talecentre, som oftest er placeret i den venstre hjernehalvdel, beskadiges. Hjernen kan ikke finde de rigtige ord, og kan derfor ikke sende de rigtige impulser ud til talemusklerne. Selve talemusklerne (i læber, svælg og tunge), er der ikke noget i vejen med.
Afasi påvirker evnen til at producere og forstå tale/sprog samt evnen til at læse, skrive, stave og regne. Sprogets logik og systematik er ramt.

Dysartri er en motorisk talevanskelighed, der gør at det er svært ved at udtale ord korrekt. En hjerneskade kan forårsage lammelse i dele af ansigtet, og/eller skader i talemuskulaturens nerveforbindelser. Også svag stemmestyrke, snøvlende tale, ændret taletempo, monoton stemmeføring og urytmisk tale er blandt symptomerne på dysartri.

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en sjælden motorneuron sygdom.  Ved ALS-sygdom går nervecellerne i den forreste del af rygmarven og hjernebarken (de motoriske forhornsceller) langsomt til grunde. Disse celler styrer musklernes bevægelser, og det er derfor musklerne, der påvirkes ved ALS. Den kan komme til udtryk i bulbær form, der viser sig ved synkebesvær samt besvær med at tale og tygge.
Læs mere om sygdommen her.

En hjerneskade kan også resultere i kognitive kommunikations-vanskeligheder. Det betyder, at borgeren har svært ved at opfatte en samtalepartners intentioner og svært ved at udtrykke egne ønsker og behov på en hensigtsmæssig måde. Kognition betyder tænkning og evne til at lære og erkende. Kognitiv betyder kundskabsmæssig eller erkendelsesmæssig. Kognitiv betyder det, der har med erkendelsesprocesser at gøre - dvs. de processer, som foregår i hjernen (tænkning, erfaring), og som oftest er tilgængelige for personens bevidste bearbejdning.

Arbejdsmetoder

Vores talepædagoger mestrer mange forskellige teknikker til undervisningen og underviser både individuelt og på hold.

Vi anvender f.eks. sprogtræningsmetoden CILT (Constraint Induced Language Therapy) for personer med kronisk afasi. CILT bygger på gentagelse af udvalgte ord i en relevant kontekst. CILT er en intensiv metode til afasiundervisning med fokus på forebyggelse/aflæring af sprogligt "learned non-use" gennem aktivering af talesproget. 
Undervisningen tager udgangspunkt i et kortspil, hvor man skal samle stik af to identiske kort. Der spilles bag afskærmning, så man ikke kan se hinandens kort samt evt. gestus. Metoden er evidensbaseret.

I undervisningen kan vi bl.a. anvende MODAK (MODalitets-AKtivering), som er et intensivt tysk undervisningsprogram, der ved inddragelse af alle fire modaliteter LÆSE-SKRIVE-TALE-FORSTÅ opnår en forøgelse af de elektriske impulsaktiviteter i hjernen. Undervisningsprogrammet kan anvendes til alle sværhedsgrader og former for afasi. Formålet er at træne de sproglige processer, aktivere og automatisere sproglige strukturer og forbedre den afasiramtes kommunikative kompetencer.

Vi har det interaktivt computerbaserede system ATA (ATA = ansigt til ansigt) til hjemmeundervisning. Brugerfladen er blevet moderniseret og forbedret til nye brugerflader og findes på www.ata.dk.

ATA kan f.eks. også anvendes til:

  • billedbaseret vejledning i og træning af ADL-aktiviteter - f.eks. træne rækkefølge i aktiviteten og arbejde med såvel del som helhed. Kunne være tøjvask, borddækning, buskørsel m.m. - Fysisk træning online.
  • information om og planlægning af fællesaktiviteter. Debatter om husregler - debatter om aktuelle emner eller fælles interesser.
  • social stories til forberedelse af nye situationer og aktiviteter, som f.eks. sociale sammenhænge, transport, lægebesøg m.m.

Vi har instruktører certificeret i SCA-samtalestøtte til voksne med afasi. SCA står for Supported Conversation for Adults with Aphasia. SCA-konceptet er meget velegnet for personale på sygehuse, plejehjem osv. Vi udbyder jævnligt kurser.

Hvor foregår undervisningen?

Udredning og undervisning foregår dels på Region Nordjyllands sygehuse dels på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg og på Tornby-Vidstrup Skole.

Pjece om Afasi-området
Pjece om Dysartri - en motorisk taleforstyrrelse

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2018

Henvisning og bevilling 2018 - voksne

Henvisning og bevilling 2018 - børn

Orientering om henvisninger, se her