Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn med hjerneskade

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud til børn og unge, der i opvæksten får følger efter en erhvervet hjerneskade.
Hjerneskaden skal være lægeligt diagnosticeret.

Hjerneskade Boern

Formålet med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsats er at medvirke til, at både barnet/den unge og hans/hendes omgivelser får indsigt i og accept af hjerneskadens følger. Det er vigtigt at sikre, at barnet bliver mødt med krav og forventninger, som matcher barnets udviklingsbehov og potentiale.

Vi vejleder om optræningsmuligheder og pædagogiske strategier, når barnet skal lære nyt. Vi rådgiver ligeledes om hensigtsmæssige kompensationsstrategier både til miljøet omkring barnet og barnet selv, så både dagligdag og læringssituationer tilrettelægges på den bedste måde. Hensigten er, at barnet/den unge får mulighed for at udnytte sine ressourcer optimalt.  

Tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade

Vi tilbyder udredning af mulige følgevirkninger efter hjerneskade på det kognitive, sproglige, skolefaglige, emotionelle og psykosociale område.

Efterfølgende tilbyder vi neuropsykologisk, neuropædagogisk og socialfaglig rådgivning og vejledning til det fagpersonale, der står for barnets optræning og fortsatte indlæring i nærmiljøet.

Ligeledes tilbyder vi rådgivning til barnet selv og til forældre, søskende og netværk.

Indholdet er:

  • neuropsykologisk, tale- og læsepædagogisk undersøgelse
  • socialfaglig udredning og vejledning
  • neuropsykologisk og neuropædagogisk rådgivning til forældre og professionelle
  • talepædagogisk undervisning samt vejledning i IKT (informations- og kommunikationsteknologi)
  • individuelle samtaler med barnet
  • forældrekurser efter behov
  • deltagelse i samarbejdsmøder
  • iværksættelse af netværksmøder (familiens netværk)
  • psykoedukation til klassekammerater.

Hjerneskadecenter Nordjylland kan efter aftale med kommunen følge barnet, til det bliver voksent. Det indebærer bl.a., at vi regelmæssigt vil afholde samarbejdsmøder og give supervision til fagpersoner omkring barnet samt have samtaler med barnets forældre.

Læs Socialstyrelsens side "Børn og unge med erhvervet hjerneskade".

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland følger Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbprogram for børn og unge med erhvervet hjerneskade, herunder aftale indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Læs mere om Den tværsektorielle Grundaftale.

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2018

Henvisning og bevilling 2018 - voksne

Henvisning og bevilling 2018 - børn

Orientering om henvisninger, se her