Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Tale- og sproglige vanskeligheder - Børn og unge

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder udredning og undervisning til børn og unge med tale-, sproglige eller kommunikative vanskeligheder.

Børn og unge med tale-, sproglige eller kommunikative vanskeligheder

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2021 - Børn og unge"

Børn og unge med tale- og sproglige vanskeligheder, som ikke gennem den almene indsats i dagtilbud og skolerne følger en forventet udvikling. Målgruppe omfatter flere små målgrupper, hvor det kræver et større underlag af børn at opbygge og vedligeholde den fornødne specialviden.

Målgrupperne omfatter blandt andet børn og unge med:

  • Oralmotoriske vanskeligheder og verbal dyspraksi
  • Stemmevanskeligheder (eksempelvis hæshed, fonasteni, eller noduli laryngis)
  • Stammen og løbsk tale
  • Komplekse sproglige og kognitive vanskeligheder
  • Impressive/ekspressive problematikker (dysfasi)
  • Fonologiske og artikulatoriske vanskeligheder

Med en målrettet intensiv udredning og indsats fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (herefter TI/HCN), eventuelt suppleret med rådgivning og sparring med lokale talepædagoger og andre faggrupper/ forældre, forbedres børnenes forudsætninger for udvikling af tale- og sproglige færdigheder, og dermed forbedres barnets mulighed for deltagelse på lige fod med jævnaldrende.

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 9982 5440 for at få rådgivning eller få tilsendt pjece om fonologigrupper for børn i Aalborg Kommune.

Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Nyheder og kurser.

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her