Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud om rehabilitering til børn og unge, der i opvæksten får følger efter en erhvervet hjerneskade.

Hjerneskaden skal være lægeligt diagnosticeret.

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2021 - Børn og unge"

På børneområdet omfatter målgruppen børn og unge med kognitive, psykiske og fysiske følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade (en skade opstået i hjernen mere end 28 dage efter fødslen). På børneområdet foregår den primære rehabilitering som oftest i barnets dagtilbud, skole og/eller familie.

Formålet med de specialiserede indsatser er at understøtte de lokale indsatser og derigennem begrænse følgevirkninger efter den erhvervede hjerneskade samt at understøtte barnet/den unges muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Derfor er indsatserne fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (herefter TI/HCN) overvejende undersøgelse og udredning af de påvirkede funktionsområder, samt rådgivning og vejledning til lokale fagpersoner, netværket og familien.

Børn og unge udvikler sig, uanset om de har fået en hjerneskade. Derfor skal rehabiliteringsindsatserne til børn og unge understøtte, at barnets og den unge får så optimale betingelser for udvikling som muligt. For mange børn og unge vil der være behov for opfølgning og fornyet udredning og indsats frem til voksenalderen.

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 9982 5440 for at få rådgivning eller få tilsendt indsatskatalog med beskrivelse af indsatserne.

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her