Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge med følger efter hjernerystelse

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud til børn og unge med følger efter en hjernerystelse

Hjerneskade Boern

3. Børn og unge med følger efter hjernerystelse

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2020 - Børn og unge"

Formålet med indsatsen er at forbedre barnet/den unges muligheder for deltagelse i hverdagslivet generelt, herunder leg, læring og skolegang.

Målgruppen er børn og unge med følger efter hjernerystelse (commotio) – både nyramte og børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse, hvor de samlede belastninger har betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder skolegang. Det er en betingelse, at barnet/den unge er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse / commotio.

Se beskrivelse af indsatser og takster i Indsatskatalog Børn og Unge, side 18-19 (link i højre spalte).

Del indhold