Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn og unge med følger efter hjernerystelse

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud til børn og unge med følger efter en hjernerystelse

Børn og unge med følger efter hjernerystelse

Formålet med indsatsen er at forbedre barnet/den unges muligheder for deltagelse i hverdagslivet generelt, herunder leg, læring og skolegang.

Målgruppen er børn og unge med følger efter hjernerystelse (commotio) – både nyramte og børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse, hvor de samlede belastninger har betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder skolegang. Det er en betingelse, at barnet/den unge er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse / commotio.

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 9982 5440 for at få rådgivning eller få tilsendt indsatskatalog med beskrivelse af indsatserne.

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her