Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatskatalog og henvisning

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser er grundigt beskrevet i et indsatskatalog til voksne og et til børn. Henvisninger kan foregå mundtligt eller skriftlig, mens bestillinger og bevillinger skal sendes på henholdsvis voksen- eller børnebestillingsskemaet med tydelig angivelse af indsatsmål.

Bevilling af indsatser

Det er de nordjyske kommuner, som visiterer egne borgere til indsatser og forløb på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

I Aalborg Kommune er Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland den bevilgende myndighed på indsatsområdet.
For alle øvrige Region Nordjylland-kommuner skal alle henvisninger og bevillinger komme fra borgers egen kommune.

Indsatskatalog, bevillingsskema og kørselsrefusion

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller på telefon 9982 5440 for at få tilsendt indsatskatalog eller kørselsrefusionsskema

Henvisning/bevilling af indsats

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller på telefon 9982 5440 for at få tilsendt henvisningsskemaer/bevillingsskemaer til børn og voksne.

Råd og vejledning om valg af indsatser:

  • Om voksne borgere med erhvervet hjerneskade kontakt socialrådgiver Lene Bech telefon 99855454/31995442
  • Om følger efter hjernerystelse (commotio) kontakt Ea Ørnskov, telefon 99825446/2220 6527
  • Om børn og unge med erhvervet hjerneskade Jannie Nørbo telefonnummer 9982 5441/2520 2241
  • Om voksne borgere med stemme-, tale- eller sprog-problematikker - kontakt assisterende leder Lone Møller Pedersen, telefonnummer 9982 5463/4199 2507
  • Om børn og unge med tale/sproglige vanskeligheder og VISO børn, unge og voksne - kontakt assisterende leder Lone Møller Pedersen, telefonnummer 9982 5463/4199 2507

Henvisninger af borgere bosiddende i Aalborg Kommune sendes til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, der foretager visitation af indsats på månedlige visitationsmøder. Sendes til taleinstituttet@aalborg.dk

Henvisninger til andre Region Nordjylland-kommuner sendes til relevant kommunal forvaltning eller sagsbehandler.
 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her