Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatskatalog og henvisning

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser er grundigt beskrevet i et indsatskatalog til voksne og et til børn. Henvisninger kan foregå mundtligt eller skriftlig, mens bestillinger og bevillinger skal sendes på henholdsvis voksen- eller børnebestillingsskemaet med tydelig angivelse af indsatsmål.

Bevilling af indsatser

Det er de nordjyske kommuner, som visiterer egne borgere til indsatser og forløb på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

I Aalborg Kommune er Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland den bevilgende myndighed på indsatsområdet.
For alle øvrige Region Nordjylland-kommuner skal alle henvisninger og bevillinger komme fra borgers egen kommune.

Indsatskatalog, bevillingsskema og kørselsrefusion

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller på telefon 9982 5440 for at få tilsendt indsatskatalog eller kørselsrefusionsskema, da vi ikke længere har pdf-dokumenter på hjemmesiden.
Bevillingsskema til henholdsvis voksne og børn/unge findes i højre spalte.

Henvisning/bevilling af indsats

Henvisningsskemaer/bevillingsskemaer til børn og voksne er tilgængelige til download fra denne side sammen med en liste over kontaktpersoner i kommunerne.

Råd og vejledning om valg af indsatser:

  • Om voksne borgere med erhvervet hjerneskade eller følger efter hjernerystelse (commotio) eller specialiseret genoptræningsplan fra kommuner uden for Aalborg - kontakt socialrådgiver Lene Bech, telefon: 3199 5442
  • Om voksne borgere med stemme-, tale- eller sprog-problematikker - kontakt talepædagog og assisterende leder Lone Møller Pedersen, telefon: 4199 2507
  • Om børn og unge med tale-/sprogproblematikker og VISO børn, unge og voksne - kontakt talepædagog og assisterende leder Lene Birgitte Nielsen, telefon: 3199 5465
  • Om børn og unge med erhvervet hjerneskade eller specialiseret  genoptræningsplan for voksne i Aalborg Kommune - kontakt socialrådgiver Marlene Olsen, telefon: 41 22 30 36

Henvisninger af borgere bosiddende i Aalborg Kommune sendes til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, der foretager visitation af indsats på månedlige visitationsmøder. Sendes til taleinstituttet@aalborg.dk

Henvisninger til andre Region Nordjylland-kommuner sendes til relevant kommunal forvaltning eller sagsbehandler.
 
 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-11:30

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Bevillingsskema 2021 - voksne

Bevillingsskema 2021 - børn og unge

 

Læs information om indsatser og henvisninger her