Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatskatalog og henvisning

Levering af specialiseret tale- og stemmeundervisning og rehabilitering fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland indgår i det forstærkede samarbejde i Region Nordjylland.

Bevilling af indsatser

Det er de Nordjyske kommuner, som visiterer egne borgere til indsatser og forløb på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Indsatskataloget er baseret på en samarbejdsaftale (2016-2019 inkl.) mellem kommunerne i Region Nordjylland og Taleinstituttet & Hjerneskadecenter Nordjylland om specialiserede indsatser på tale-/sprogområdet og hjerneskadeområdet. Formålet med samarbejdsaftalen (rammeaftalen) er at bidrage til:

  • Stærkt samspil mellem de specialiserede indsatser på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland og de lokale indsatser i hjemkommunen
  • Hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer
  • Forankre og udvikle de højt specialiserede indsatser

I Aalborg Kommune er Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland den bevilgende myndighed på indsatsområdet.
For alle øvrige Region Nordjylland-kommuner skal alle henvisninger herefter komme fra - eller først bevilges af - borgers respektive kommune.

Indsatskatalog, henvisningsskema og kørselsrefusion

Se eller download indsatskatalog (2019 katalog gældende fra 11/3-2019) m.v.:

Henvisning / bestilling af indsats

Henvisningsskemaer/bevillingsskemaer til børn og voksne er tilgængelige til download fra denne side sammen med en liste over kontaktpersoner i kommunerne.

Råd og vejledning om valg af indsatser:

  • Om voksne hjerneskadede borgere - kontakt socialrådgiver Lene Bech, tlf. 9982 5454
  • Om voksne stemme-, stamme-, afasi-, dysartri- og Parkinson-borgere m.v.- kontakt talepædagog/koordinator Lone Møller Pedersen, tlf. 9982 5463
  • Om børn og unge med stemme-/stammeproblematikker samt obs- og fonologigrupper - kontakt talepædagog/assisterende leder Lene Birgitte Nielsen, tlf. 9982 5465
  • Om børn og unge med erhvervet hjerneskade - kontakt socialrådgiver Marlene Olsen, tlf.nr. 9982 5469

Henvisninger af borgere bosiddende i Aalborg Kommune sendes til Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, der foretager visitation af indsats på månedlige visitationsmøder. Sendes til taleinstituttet@aalborg.dk
Læs mere om henvisning og sagsgang for Aalborg Kommune-borgere her.

Henvisninger til andre Region Nordjylland-kommuner sendes til relevant kommunal kontaktperson i kontaktpersonlisten
Efter aftale med de enkelte kommuner kan der specielt for henvisninger af borgere med erhvervet hjerneskade blive tale om lokale samrådsmøder til dialogbaseret sagsvurdering eller samråd med deltagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Model for sagsindgang - øvrige kommuner

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her