Taleinstituttet

Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Kurser

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland udbyder kurser og undervisning i egne fagområder i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.
Siden opdateres løbende med nye kurser og arrangementer.

Hovedformålet med vores kursusvirksomhed er at fastholde og videreudvikle det faglige niveau inden for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands hovedområder - specialpædagogik og neuropsykologi - i såvel den nordjyske region som på landsplan.

SCA™ kursus i samtalestøtte til mennesker med afasi

Hvis du i det daglige omgås personer med afasi, ved du, at kommunikation med et menneske med afasi kan være en stor udfordring. Mange føler sig usikre på, hvordan de skal gribe det an, og hvordan man bedst kan føre en samtale med en borger med afasi. Det kan være frustrerende både for borgeren og for personale, når samtalen oftest ender i misforståelser, eller at man opgiver at få givet sin besked.

Kurset henvender sig til alle, som har kontakt med borgere med afasi i deres arbejde, dvs. plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bostøttemedarbejdere, læger, socialrådgivere, udviklingskonsulenter m.m.

Logopæd og certificeret SCA™ underviser Louise Nielsen holder næste kursus i metoder til støttet samtale

onsdag d. 27. marts 2019 kl. 9:00 - 15:00

på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, Borgmester Jørgensens Vej 2 B, 9000 Aalborg.

Kursuspris: kr. 1.800,- inkl. materialer og forplejning.

Læs mere her. Tilmeldingsblanket her. Tilmelding senest 11. marts.
Kontakt evt. alsn-aeh@aalborg.dk om restpladser efter 11/3.

 

Vi udbyder en ekstra kursusdag:
Temadag om regler og rammer for indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland inviterer til temadag for alle, der arbejder med målgruppen voksne med erhvervet hjerneskade, hvor vi tager et kig på udvalgte lovområder inden for området.

Det foregår: tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 9:00 - 16:00

Det stiller særlige krav at navigere i de mange muligheder, oftest for både borgere og professionelle. Vi har derfor sammensat en temadag, hvor vi tager et kig på udvalgte lovområder i de forskellige sektorer.

Med afsæt i formålet med støtten vil vi stille skarpt på, hvornår vi vil anvende:

  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats – hvilke indsatser kan anvendes til en sygemeldt borger,
  • Lov om social service – hvilke paragraffer er relevante at inddrage,
  • Lov om specialundervisning for voksne – i hvilke tilfælde kan loven anvendes til udvikling af borgerens færdigheder og funktionsevne,

og i hvilke tilfælde vil en kombination af lovene være relevant. Hvad skal være opfyldt, for at en borger er omfattet af det ene eller det andet – eller af alle lovområderne.

Vi vil undervejs tage et kig på de forskellige forsørgelsesregler og mulighederne for indsatser for de forskellige grupper. Vi vil komme omkring:

  • Lov om sygedagpenge – hvilke dele af regelsættet skal have særlig opmærksomhed for jeres målgruppe
  • Jobafklaring – med tilhørende forsørgelsesgrundlag
  • Ressourceforløb – med tilhørende forsørgelsesgrundlag

Desuden vil vi kort runde reglerne om rehabiliteringsplaner og rehabiliteringsteamet.

Læs mere her. Tilmeldingsblanket her. Tilmelding senest 1. maj.

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her