Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyheder og OSS / FAQ

Nyheder og Ofte Stillede Spørgsmål (OSS) eller Frequently Asked Questions (FAQ)

Info-café om Parkinson og kommunikation

Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 15.30 - 17.30 afholder Taleinstituttet i Aalborg en informationscafé om de kommunikative udfordringer, der kan være forbundet med Parkinsons sygdom.

Tilmeldingsfristen er forlænget til tirsdag 14. januar, så tilmeld dig hurtigst muligt på tlf. 9982 5482 eller mail til taleinstituttet@aalborg.dk

Læs mere her.

 

Jobopslag - Neuropsykologer til specialiseret rehabilitering

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland søger 2 neuropsykologer/autoriseret psykologer med interesse for neuropsykologisk rehabilitering pr. 01.02.2020 eller snarest derefter, 37 t/uge.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder en række specialiserede indsatser til børn og voksne indenfor tale/sprog og hjerneskadeområdet.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 13.01.2020.

Læs mere her.

Forum for unge pårørende til senhjerneskadede / Aalborg 

Læs artikel i NORDJYSKE Stiftstidende, 12. februar 2019.

De mødes i ARK-Aalborg, Løkkegade 7, 9000 Aalborg.

Se handout.

 

Ny leder pr. 1/1-2018

Rikke Morsing er pr. 1/1-2018 tiltrådt som leder på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Desuden fortsætter hun som leder for Udviklingsteamet (bostøtte til borgere med erhvervet hjerneskade) og for ARK (ArbejdsRehabiliteringsKlub), der begge holder til i Løkkegade 7, Aalborg. 

 

LINU-screening

Kompetenceafklaring i dansk og matematik - LINU-screening
LINU er et testsystem, som giver dig mulighed for at designe, målrette og afvikle webbaserede literacy- og numeracy-screeninger til specifikke

LINU henvender sig til ungdomsuddannelser, efterskoler, produktionsskoler samt jobcentre, alle med det formål at målrette screeninger til nøje udvalgte målgrupper eller kompetenceområder. LINU afvikles på uddannelsesstedet af en person, som har gennemgået et kursus i håndtering af den specifikke kompetenceafklaring.

Fra 1/10-2015 skal al kontakt vedrørende LINU ske til læsekonsulent Anders Olesen Sigh, Nordjysk Læse og Matematik Center, VUC&hf Nordjylland, på tlf. 99 300 171 eller aos@vucnordjylland.dk.

 

Ordblinde-undervisning

Undervisning for voksne ordblinde er overført til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven). Ordblindeundervisningen er forankret på voksenuddannelsescentrene (VUC). Taleinstituttet overdrog derfor i 2013 arbejdet med test for dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed) til VUC Nordjylland.

Kontakt venligst læsekonsulent Anders Sigh, Nordjysk Læse og Matematik Center, VUC&hf Nordjylland, på tlf. 99 300 171 eller 24 83 82 53. 

For børn (som stadig går i folkeskolen) henvises til bopælskommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

 

 

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Telefontid:
 ma - fr kl. 8.00-11.00 
 
  

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her