Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyheder og FAQ

Nyheder og Ofte Stillede Spørgsmål (OSS) eller Frequently Asked Questions (FAQ)

12.05.2020

Corona / COVID-19 situationen

COVID-19 situation: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland åbner så småt op torsdag 14. maj. Dog vil vi i det tilfælde, det er muligt og ønsket, gennemføre samtaler, undervisning og koordinering via SKYPE for Business eller Microsoft Teams for at minimere risikoen for smitte.

Der vil være lukket for holdundervisning som f.eks. Taleskolen og Afasi-gruppen. Vore borgere vil blive kontaktet om evt. webinar o.lign.

Følgende information går ud i alle indkaldelsesbreve til borgerne:

COVID-19:
Forud for dit fremmøde bedes du venligst orientere dig i sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Bliv hjemme hvis du oplever muskelsmerter, har hovedpine eller feber, har symptomer på forkølelse eller luftvejsinfektioner, eller hvis du føler dig alment utilpas.

Er du i god tid, bedes du venligst vente i din bil eller uden for bygningen – gå først ind til den aftalte tid.

Hold god afstand til personale og andre borgere – beskyt dig selv og andre.

Det er ikke nødvendigt at melde sig i Receptionen. Du vil blive hentet til aftalt tid.

Afsprit dine hænder som det første, når du træder ind og igen, inden du forlader huset.

Personalet følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger - vi vil så gerne passe godt på dig og hinanden.

Venlig hilsen
Ledelsen
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

 

Forum for unge pårørende til senhjerneskadede / Aalborg 

Læs artikel i NORDJYSKE Stiftstidende, 12. februar 2019.

De mødes i ARK-Aalborg, Løkkegade 7, 9000 Aalborg.

Se handout.

 

Ny leder pr. 1/1-2018

Rikke Morsing er pr. 1/1-2018 tiltrådt som leder på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Desuden fortsætter hun som leder for Udviklingsteamet (bostøtte til borgere med erhvervet hjerneskade) og for ARK (ArbejdsRehabiliteringsKlub), der begge holder til i Løkkegade 7, Aalborg. 

 

LINU-screening

Kompetenceafklaring i dansk og matematik - LINU-screening
LINU er et testsystem, som giver dig mulighed for at designe, målrette og afvikle webbaserede literacy- og numeracy-screeninger til specifikke

LINU henvender sig til ungdomsuddannelser, efterskoler, produktionsskoler samt jobcentre, alle med det formål at målrette screeninger til nøje udvalgte målgrupper eller kompetenceområder. LINU afvikles på uddannelsesstedet af en person, som har gennemgået et kursus i håndtering af den specifikke kompetenceafklaring.

Fra 1/10-2015 skal al kontakt vedrørende LINU ske til læsekonsulent Anders Olesen Sigh, Nordjysk Læse og Matematik Center, VUC&hf Nordjylland, på tlf. 99 300 171 eller aos@vucnordjylland.dk.

 

Ordblinde-undervisning

Undervisning for voksne ordblinde er overført til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven). Ordblindeundervisningen er forankret på voksenuddannelsescentrene (VUC). Taleinstituttet overdrog derfor i 2013 arbejdet med test for dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed) til VUC Nordjylland.

Kontakt venligst læsekonsulent Anders Sigh, Nordjysk Læse og Matematik Center, VUC&hf Nordjylland, på tlf. 99 300 171 eller 24 83 82 53. 

For børn (som stadig går i folkeskolen) henvises til bopælskommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

 

 

 

Del indhold