Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyheder og OSS / FAQ

Nyheder og Ofte Stillede Spørgsmål (OSS) eller Frequently Asked Questions (FAQ)

Stamme-café 2019

I anledning af International Stammedag inviterer Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland til info-café om stammen tirsdag d. 22. oktober 2019 - formentlig i tidsrummet kl. 19 til ca. 21. Læs mere her.

 

Scrapbog

Artikel "Afspecialisering truer kvaliteten af hjerneskadetilbud" på www.altinget.dk fra Hjernesagen, læs her.
Artikel "Arne fik en blodprop og mistede sproget - Nu kæmper han for at få det tilbage" i NORDJYSKE d. 14. februar 2019, læs her.
Læserbrev "Lukning kan ramme børn for livet", NORDJYSKE d. 21. februar 2019, læs her.

 

Forum for unge pårørende til senhjerneskadede / Aalborg 

Læs artikel i NORDJYSKE Stiftstidende, 12. februar 2019.

De mødes i ARK-Aalborg, Løkkegade 7, 9000 Aalborg.

Se handout.

 

Ny leder pr. 1/1-2018

Rikke Morsing er pr. 1/1-2018 tiltrådt som leder på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Desuden fortsætter hun som leder for Udviklingsteamet (bostøtte til borgere med erhvervet hjerneskade) og for ARK (ArbejdsRehabiliteringsKlub), der begge holder til i Løkkegade 7, Aalborg.

 

Projekt SPIRE

Taleinstituttets Projekt SPIRE - Særlig Psykologisk Indsats og Rådgivning på Erhvervsskolerne. Projektet blev lukket ned i januar 2016 og fortsættes ikke.

 

Produktionsskole-projektet

Taleinstituttets Produktionsskoleprojekt - Projektet blev lukket ned ved udgangen af 2015 og fortsættes ikke.

 

LINU-screening

Kompetenceafklaring i dansk og matematik - LINU-screening
LINU er et testsystem, som giver dig mulighed for at designe, målrette og afvikle webbaserede literacy- og numeracy-screeninger til specifikke

LINU henvender sig til ungdomsuddannelser, efterskoler, produktionsskoler samt jobcentre, alle med det formål at målrette screeninger til nøje udvalgte målgrupper eller kompetenceområder. LINU afvikles på uddannelsesstedet af en person, som har gennemgået et kursus i håndtering af den specifikke kompetenceafklaring.

Fra 1/10-2015 skal al kontakt vedrørende LINU ske til læsekonsulent Anders Olesen Sigh, Nordjysk Læse og Matematik Center, VUC&hf Nordjylland, på tlf. 99 300 171 eller aos@vucnordjylland.dk, http://læsecenter.dk/om/kontakt.aspx

 

Ordblinde-undervisning

Undervisning for voksne ordblinde er overført til lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven). Ordblindeundervisningen er forankret på voksenuddannelsescentrene (VUC). Taleinstituttet overdrog derfor i 2013 arbejdet med test for dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed) til VUC Nordjylland.

Kontakt venligst læsekonsulent Anders Sigh, Nordjysk Læse og Matematik Center, VUC&hf Nordjylland, på tlf. 99 300 171 eller 24 83 82 53.  http://læsecenter.dk/om/kontakt.aspx

For børn (som stadig går i folkeskolen) henvises til bopælskommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

 

 

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her