Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Taleinstituttet og Hjerneskadecentrets organisation og historie

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg leverer en tværfaglig, højt specialiseret ydelse inden for tale- og sprogproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Desuden leveres højt specialiseret udredning, undervisning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade eller følger efter hjernerystelse.

Organisation og samarbejde

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland  i Aalborg består af et tværfagligt team af specialister, der tilbyder udredning, undervisning, rådgivning og vejledning til børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder, ligesom der ydes højt specialiseret udredning, undervisning og rehabilitering til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade og deraf følgende kommunikative eller kognitive problematikker.

Der er pr. 1/1-2020 indgået bilaterale aftaler med Frederikshavn, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. De øvrige kommuner i Region Nordjylland har mulighed for kontraktsalgs-køb hos Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.  

Den opnåede høje tværfaglige specialisering i Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland danner baggrund for VISO-leverancer til børn, unge og voksne inden for stamme- og stemmeområdet samt erhvervet hjerneskade.

Historie

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands historie går tilbage til 1964, da Taleinstituttet åbnede med bl.a. afasiundervisning til hjerneskaderamte. I 1990 blev der tilføjet mange andre ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade. Per 1/1-2014 flyttede Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland fra Region Nordjylland til Aalborg Kommune og er organiseret under Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland leverer specialiseret undervisning til alle kommuner i Region Nordjylland.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsatser er opdelt på følgende områder:

Indsatser til voksne:

  • Voksne med erhvervet hjerneskade
  • Kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen 
  • Voksne med stemme- og talevanskeligheder (stemmeområdet)
  • Voksne med følger efter hjernerystelse

Indsatser til børn og unge:

  • Børn og unge med erhvervet hjerneskade
  • Børn og unge med tale-, sproglige eller kommunikative vanskeligheder
  • Børn og unge med følger efter hjernerystelse

 

 

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her