Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Om Taleinstituttet og Hjerneskadecentret

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Aalborg leverer en tværfaglig, højt specialiseret ydelse inden for tale- og sprogproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Desuden leveres højt specialiseret udredning og undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland  i Aalborg består af et tværfagligt team af specialister, der tilbyder udredning, undervisning, rådgivning og vejledning til børn, unge og voksne med tale-, sprog- og kommunikative vanskeligheder, ligesom der ydes højt specialiseret undervisning til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade og deraf følgende kommunikative eller kognitive problematikker.

Der er pr. 1/1-2016 indgået en 4-årig aftale med kommunerne i Region Nordjylland om levering af en lang række ydelser inden for højt specialiseret undervisning.

Den opnåede høje tværfaglige specialisering i Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland danner baggrund for VISO-leverancer til børn inden for stamme- og stemmeområdet samt erhvervet hjerneskade.

Se organisationsplan

Se desuden "Vejledning om kommunal rehabilitering" om kommunernes ansvar for alle indsater med et rehabiliterende sigte efter både den sociale lovgivning, lovgivningen på beskæftigelsesområdet og lovgivningen på undervisningsområdet.

Historie

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands historie går tilbage til 1964, da Taleinstituttet åbnede med bl.a. afasiundervisning til hjerneskaderamte. I 1990 blev der tilføjet mange andre ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade. Pr. 1/1-2014 flyttede Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland fra Region Nordjylland til Aalborg Kommune og er organiseret under Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap inden for kommunens Ældre-/Handicapforvaltning. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland leverer specialiseret undervisning til alle kommuner i Region Nordjylland.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsatser er opdelt på følgende områder:

Vokse:

  • Voksne med erhvervet hjerneskade
  • Kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen - voksne
  • Voksne med stemme- og talevanskeligheder (stemmeområdet)

Børn og unge:

  • Børn og unge med erhvervet hjerneskade
  • Børn og unge med tale-, sproglige eller kommunikative vanskeligheder

 

 

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2019 - Voksne

Bevillingsskema 2019 - voksne

 

Indsatskatalog 2019 - Børn og unge

Bevillingsskema 2019 - børn og unge

 

Orientering om henvisninger, se her