Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Tale/sprog Voksne

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland hjælper borgere med kommunikative vanskeligheder med at få genetableret deres normale stemme eller få den bedst mulige stemme, en bedre artikulation, mere forståelig tale og dermed til at blive bedre til at kommunikere.

Forud for undervisning: Tale-Sprog-Voksne
For at sikre at der er normale/sunde forhold i øre-/næse-/halsområdet skal en borger med stemmeproblemer først henvende sig til en øre-/næse-/halslæge efter eget valg. Det kræver ingen henvisning. Ved behov for stemmeundervisning henviser ØNH-lægen herefter til Ambulatorium for Øre-, Næse-, Halskirurgi på Aalborg Universitetshospital, mail onh@rn.dk På ØNH-ambulatoriet foretages en undersøgelse med deltagelse af overlæge for Foniatri samt en talepædagog. Den logopædiske udredning/undersøgelsesnotat sendes herefter til borgers kommune til viderebehandling.

Formål med undervisning på tale-/sprogområdet

Der tales altid udgangspunkt i den logopædiske udredning og eventuelle lægelige vurdering.

Formålet med undervisningen er, at borgerne får

 • genetableret deres normale stemme 
 • den bedst mulige stemme
 • en bedre artikulation
 • mere forståelig tale 
 • og bliver bedre til at kommunikere.

Taleundervisning starter med en indkaldelse til et introduktionsmøde, hvor der informeres generelt om stemmeproblemer, og hvor forskellige øvelser til selvtræning gennemgås. Derefter indkaldes til mindre grupper eller individuel undervisning.

Taleinstituttets erfarne ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog kan inddrages i en tværfaglig indsats i begrænset omfang, hvor det vurderes at have en positiv effekt på det videre logopædiske forløb.

En beskrivelse af et typisk undervisningsforløb på Taleinstituttet findes i pjecen Stemmevanskeligheder, der beskriver et forløb med introduktionsmøde, 4 x gruppeundervisning og 4 x individuel undervisning som én pakke.

For at undgå store afstande for den enkelte borger er undervisningen placeret forskellige steder i Region Nordjylland. Vi tilbyder undervisning i Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Aalborg.

I forbindelse med hoved- og halskræft har Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland et beredskab, så der med dags varsel kan etableres mulighed for præoperationel samtale.

Målgruppernes behov samt relevante lovområder

Målgrupperne har behov for en specifik udredning. Med udgangspunkt i denne er der behov for en specifikt målrettet indsats for hurtigt at opnå bedst mulige stemme/tale ud fra givne omstændigheder. For størstedelen af de borgere, der henvises til et logopædisk forløb, afhjælper vi deres vanskeligheder inden for et enkelt forløb.

Hovedparten af opgaverne løses inden for Lov om specialundervisning for voksne.

Taleinstituttet foretager specifik logopædisk udredning af tale-/sprogmæssige vanskeligheder. Efter udredningen visiteres evt. til et logopædisk behandlings- og/eller undervisningsforløb.

Forskellige diagnoser / klienttyper

Beskrivelse af indsats og faggrupper - Tale-/sprog området - Voksne

Specifik logopædisk udredning af tale-/sprogmæssige vanskeligheder

Udredningen er en undersøgelse, hvor vi gennem samtale og test afdækker borgerens vanskeligheder med henblik på logopædisk diagnose. Det vurderes samtidig, om og hvordan vi kan afhjælpe eller begrænse problemerne.

Specielt for borgere med stemmevanskeligheder gælder, at de for at blive henvist til Taleinstituttet først skal undersøges af en øre-, næse-, halslæge. Efter udredningen kan ØNH-lægen eventuelt visitere til et logopædisk behandlings-/undervisningsforløb.

Udredningen tager udgangspunkt i vejledninger fra DTHS (Dansk Tale-, Høre-, Synsinstitutioner) og DAVS (Dansk Videncenter for Stammen).

OBS: For borgere med stemmevanskeligheder:

For langt de fleste borgere med stemmevanskeligheder foregår undersøgelsen i Foniatrisk Logopædisk Klinik (FonLog) på Aalborg Sygehus.

Beskrivelse af Taleinstituttets faggrupper på fagområdet

Medarbejderne består bl.a. af specialiserede talepædagoger/logopæder, speciallæger (sundhed), fysioterapeut, ergoterapeut (oralmotorisk team) og psykolog, der har stor erfaring i at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret. Ud over det tværfaglige samarbejde på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland indgår flere af vores faggrupper i et tæt samarbejde med speciallæger på sundhedsområdet. Den tværfaglige tilgang både internt på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland  og i relation til sundhedsområdet er en styrke, der sikrer at borgerne kan få tilbudt den absolut optimale udredning, undervisning og vejledning.

Faggrupper i Tale-/Sprogområde - Voksne

 • Talepædagoger
 • Logopæder
 • Audiologopæder
 • Klinisk psykolog
 • Fysioterapeut
 • Konsulent for de strubeløse
 • Fagsekretær   
Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2018

Henvisning og bevilling 2018 - voksne

Henvisning og bevilling 2018 - børn

Orientering om henvisninger, se her