Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Verbal dyspraksi

Her kan du læse om Aalborg Kommunes indsatser til børn med udtalevanskeligheder som formodes at skyldes verbal dyspraksi.

I Aalborg Kommune har vi samlet et team på tværs af forvaltninger for at sikre et koordineret tværfagligt samarbejde omkring børn med verbal dyspraksi. Teamet består af specialiserede fagpersoner fra:

  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
  • Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Aalborg Kommunes indsatser tager udgangspunkt i anbefalinger fra Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse om børn med verbal dyspraksi.

 

Print alle punkter

Vi sender det, du mangler

Skriv eller ring til os, så sender vi vores folder om verbal dyspraksi. 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her