Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksne med følger efter hjernerystelse

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud til voksne med følger efter hjernerystelse (commotio) – både til nyramte borgere og
til borgere med langvarige følger efter hjernerystelse, hvor de samlede belastninger har betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder beskæftigelse.

Hjerneskade4. Voksne med følger efter hjernerystelse 

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2020 - Voksne"

Formålet er at forbedre den enkeltes muligheder for deltagelse i hverdagslivet generelt, herunder beskæftigelse. Det er en betingelse, at borgeren er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse (commotio).

Målgruppen er voksne med følger efter hjernerystelse (commotio) – både nyramte borgere og borgere med langvarige følger efter hjernerystelse, hvor de samlede belastninger har betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder beskæftigelse.

Se beskrivelse af indsatser og takster i Indsatskatalog Voksne, side 26-27 (link i højre spalte).

 

Del indhold