Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksne med følger efter hjernerystelse

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud til voksne med følger efter hjernerystelse (commotio) – både til nyramte borgere og til borgere med langvarige følger efter hjernerystelse, hvor de samlede belastninger har betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder beskæftigelse.

Voksne med følger efter hjernerystelse 

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2021 - Voksne"

Formålet er at forbedre den enkeltes muligheder for deltagelse i hverdagslivet generelt, herunder beskæftigelse. Det er en betingelse, at borgeren er lægefagligt udredt og diagnosticeret med hjernerystelse (commotio).

Målgruppen er voksne med følger efter hjernerystelse (commotio) – både nyramte borgere og borgere med langvarige følger efter hjernerystelse, hvor de samlede belastninger har betydning for den enkeltes daglige livsførelse, herunder beskæftigelse.

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 9982 5440 for at få rådgivning eller få tilsendt indsatskatalog eller pjece med beskrivelse af indsatserne. 

Læs mere om tilbud til Aalborg Kommune borgere med hjernerystelse på https://sundhedstilbud.aalborg.dk/neurologisk/hjernerystelse-rehabilitering/

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-11:30

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her