Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksne med hjerneskade

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har tilbud om specialundervisning for voksne med lette til middelsvære kognitive, følelsesmæssige, sociale og fysiske følger efter erhvervet hjerneskade eller senhjerneskade.
Hjerneskaden skal være lægeligt diagnosticeret.

HjerneskadeFormålet med vores indsats er at

  • borgeren får optrænet sit funktionsniveau og indarbejdet kompenserende strategier
  • give borgeren og de pårørende størst mulig indsigt i følgerne af en hjerneskade og dermed opnå accept af den nye livssituation
  • bistår med at afklare arbejdsevnen

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder forskellige typer indsatser, der kan sammensættes individuelt. Vores tilbud er tværfagligt, og vi involverer efter behov socialrådgiver, neuropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og speciallærer. Men der kan også være tale om en enkeltydelse som udarbejdelse af en neuropsykologisk undersøgelse til brug for f.eks. et Jobcenter.

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland følger Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbprogram for voksne med let til middelsvær erhvervet hjerneskade, herunder sundhedsaftalen indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Læs mere om Den tværsektorielle Grundaftale.

Specialiseret rehabilitering: På området for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade samarbejder Hjerneskadecenter Nordjylland med de øvrige nordjyske kommuner og forvaltningerne i Aalborg Kommune. Læs forløbsbeskrivelsen fra Socialstyrelsen. 

Tværfaglig rehabiliterende undervisning /
Neuropsykologisk rehabilitering

Vi arbejder helhedsorienteret med borgeren, fordi en hjerneskade ofte rammer flere aspekter af et menneskes funktion (kognitivt, fysisk, sprogligt, psykosocialt m.v.) og påvirker familielivet, arbejdslivet, følelseslivet og fritidslivet.
Undersøgelser og vores egne erfaringer er, at en helhedsorienteret, tværfaglig rehabilitering virker. Tidlig intensiv rehabilitering af hjerneskadede fører til hurtigere bedring. Træningsprogrammer, hvor specialister er tilknyttet, øger i højere grad borgerens selvstændighed og mindsker støttebehovet.

Opfølgning / udslusning

Efter aftale med f.eks. Jobcenter følger vi klient, når han/hun starter i flexjob o.lign. og giver rådgivning til arbejdspladsen. 

Hjernerystelse / commotio

Indsatser i forbindelse med følger efter hjernerystelse (commotio) ligger p.t. uden for rammeaftalerne med kommunerne i Region Nordjylland. Offentlige instanser/myndighed kan bestille på henvisningsskemaerne som kontraktsalg.
Læs informationsmateriale om hjernerystelse "Når hovedet bliver rystet" fra Center for Hjerneskade, København, januar 2017.

 

Læs om Træthed efter blodprop eller blødning i hjernen.

Læs vores pjece En god forklaring på problemer efter en hjerneskade.

Læs Socialstyrelsens side "Voksne med erhvervet hjerneskade".

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 9982 5440
Fax: 9982 5439
taleinstituttet@aalborg.dk
www.taleinstituttet.dk

 

Kontorets åbningstid:
man-ons kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.30
tors-fre kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00
 

  

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646

 

Indsatskatalog 2018

Henvisning og bevilling 2018 - voksne

Henvisning og bevilling 2018 - børn

Orientering om henvisninger, se her