Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunikationsvanskeligheder - Voksne

Vi har talepædagogiske tilbud til borgere, der har fået sproglige eller kommunikative vanskeligheder efter påvirkning af hjernen (f.eks. blodprop eller hjerneblødning). Der kan f.eks. være diagnoser som afasi, dysartri, Parkinson, ALS, sklerose, eller andre progredierende neurologiske sygdomme.

Voksne med kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2021 - Voksne"

Målgruppen omfatter voksne med kommunikationsvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade, eller anden neurologisk sygdom. Målgruppen omfatter både små grupper af borgere, hvor det kræver et større underlag af borgere at opbygge og vedligeholde den fornødne specialviden. Funktionsnedsættelserne er også ofte komplekse og skal ses i samspil mellem de kommunikative vanskeligheder og øvrige kognitive, følelsesmæssige mv. og/eller fysiske funktionsnedsættelser, som forudsætter specialiseret viden og kompetencer.

Det omfatter eksempelvis borgere med:

  • Erhvervet hjerneskade
  • Parkinson (skal tidligt i forløb tilses af øre-næse-halslæge)
  • ALS (amyotrofisk lateral sklerose)
  • Sklerose
  • Andre progredierende neurologiske sygdomme

Målgruppens kommunikationsvanskelighederne har et omfang, hvor de udgør en funktionsnedsættelse, der giver væsentlige begrænsninger i den pågældendes livsførelse, herunder eventuel beskæftigelse. Det kan eksempelvis være:

  • Afasi
  • Dysartri
  • Dysfasi (impressiv / ekspressiv)

Indsatserne til målgruppen har fokus på gennem specialiseret udredning, undervisning, rådgivning og vejledning at forbedre den enkeltes funktionsevne og dermed bedre forudsætninger for fuld deltagelse i hverdagslivet.

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 9982 5440 for at få rådgivning eller få tilsendt indsatskatalog med beskrivelse af indsatserne.

Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

  • Samtalestøtte efter SCA-metoden rettet mod personalegrupper
  • Erhvervet hjerneskade, voksne – f.eks. hjernens opbygning, primære og sekundære skadesfølger, kompenserende strategier, restitution, rehabilitering.

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Nyheder og kurser.

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her