Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Stemme- og talevanskeligheder - voksne

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland hjælper borgere med stemme- og udtalevanskeligheder med at få genetableret deres normale stemme eller få den bedst mulige stemme, en bedre artikulation, mere forståelig tale og dermed til at blive bedre til at kommunikere.

Voksne med stemme- og talevanskeligheder (stemmeområdet)

I følgende afsnit kan du læse en kort beskrivelse fra "Indsatskatalog 2021 - Voksne"

Voksne med stemme- og talevanskeligheder omfatter personer med stemme- og udtalevanskeligheder. Målgruppe omfatter flere små grupper af borgere, som kræver et større underlag af borgere at opbygge og vedligeholde den fornødne specialviden.

Det kan være:

  • Personer med nedsat stemmefunktion (hæshed, sangerknuder, fonasteni, dystoni, stemmebåndslammelser) og transkønnede med behov for omlægning af stemmeleje
  • Personer, der får talevanskeligheder efter en operation (laryngektomerede, mundhuleopererede, tracheostomerede (kanylebærere)
  • Personer med artikulations- og udtalevanskeligheder
  • Personer med stammen og løbsk tale

Vanskelighederne har et omfang, der giver begrænsninger i den pågældendes dagligdag, herunder eventuel beskæftigelse. Med specialiseret udredning og undervisning, samt specialrådgivning og vejledning kan borgernes funktionsevne forbedres og dermed øges mulighederne for fuld deltagelse i hverdagslivet, herunder beskæftigelse.

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 9982 5440 for at få rådgivning eller få tilsendt indsatskatalog med beskrivelse af indsatserne.

Kurser til personalegrupper

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har brede kompetencer og erfaring med undervisning på uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomhed og temadage.

Kurser og temadage kan specialtilrettes den lokale organisations behov og kompetencer og kan tilrettelægges så medarbejderne får ny viden, trænet i at omsætte viden til praksis via praksiseksempler og rådgivning og vejledning i forhold til konkrete cases.

Kurser og temadage kan eksempelvis holdes inden for emnerne:

  • Børn, unge og voksne med komplekse stemmevanskeligheder
  • Børn, unge og voksne med komplekse stammevanskeligheder

Der vil løbende være uddannelse, kurser og temadage med eksterne undervisere og oplægsholdere på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland – hold øje med Nyheder og kurser.

Har I ønsker om kurser eller temadage, som vi skal samarbejde om, så skriv eller ring til os.

Pjecer:

Kontakt taleinstituttet@aalborg.dk eller ring 9982 5440 for at få tilsendt pjece om "Stemmevanskeligheder" eller "logopædisk genoptræning efter mundhuleoperation".

 

Del indhold

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Telefontid dagligt fra kl. 8:00-10:00

Se Kontakt os for mobilnumre til nøglepersoner.

EAN: 5798 0037 51078
CVR: 29189420
P-nr.: 1018890646


Skriv til 
taleinstituttet@aalborg.dk 
for at få tilsendt bevillingsskemaer for 2023 

 

Læs information om indsatser og henvisninger her