Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Udviklingsprojekter

Innovation og udviklingsprojekter er i fokus i fagcentret. Det har til formål at fremme optimering af ressourcer til glæde for dig som borger.

Innovation

Et innovationsprojekt er i gang på tværs af tilbuddene i fagcentret. Nøgleordene er nytænkning og innovation.

Problemstillingen lyder:

Hvordan kan vi i 2017 tilbyde borgere med handicap en service, der er lige så god som i dag, når vi tager i betragtning, at vi er færre medarbejdere og har færre ressourcer?  

Innovationsområderne nedenfor er centrale:

  • Borgerressourcer - pædagogfri zone
  • Videndeling og talentudvikling
  • Et fagligt dynamisk fyrtårn
  • Fællesskab og en attraktiv arbejdsplads
  • Teknologi og et løft til en lettere hverdag

Målet er at udvikle og udvælge ideer, som har potentiale til at blive omsat i praksis.

Del indhold

Fag­cen­ter for er­hver­vet hjer­neska­de og fy­sisk han­di­cap

Rantzausgade 8, 1. sal
9000 Aal­borg
Tlf. 9982 7473

Åb­ning­sti­der
Man­dag - tors­dag
8.00 - 15.00
Fre­dag
8.00 - 13.00