Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Fagcenter for Livskraft

Livskraft handler om at bruge sin energi og sine evner på en måde, der giver livet mening – både for en selv og for andre.

Fagcenter for Livskraft støtter socialt værdsatte, som har et udviklingshandicap i større eller mindre omfang.

Følg os gerne på LinkedIn (find mere i menuen der er relateret til siden).

Typer af støtte

Kerneopgaven er, at den enkelte - med støtte, hjælp og vejledning – lever sit liv med oplevelsen af både frihed og gensidighed.

Fagcenter for Livskraft ledes af centerchef Johnny Hein Danielsen og tilbyder:

  • Bo- og aflastningstilbud til dig, der har behov for støtte i en fast boligmæssig ramme

  • Bostøtte til dig, der bor i egen bolig med støtte til hverdagslivet

  • Dag- og beskæftigelsestilbud med forskellige typer øvebaner, så du kan udvikle eller vedligeholde sociale, faglige og praktiske kompetencer

  • Væresteder hvor du tager del i, at interesser og aktiviteter bliver til udviklende, sociale fællesskaber

Tilbuddene er organiseret i seks ledelsesfelter med i alt 32 tilbud. Det ene ledelsesfelt er specialiseret i at yde støtte med tegnstøttet kommunikation over for døve.

Hvis du ønsker at søge om støtte, foregår det altid via den relevante myndighed i din bopælskommune. I Aalborg Kommune er det Visitationen Voksen/Handicap (se kontaktinformation i menuen der er relateret til siden).

Værdier og pædagogik

Alle tilbud har relevant socialpædagogisk og sundhedsfaglig ballast. Når vi sætter al denne viden og kompetence i spil, sker det ud fra den tilgang, vi kalder Livskraft.

Livskraft betyder ’energi til at leve og udfolde sig’. Den energi kommer blandt andet fra at mærke og række ud efter sine drømme. Derfor undersøger vi drømme og ser dem som en meget stor motivation for - sammen og individuelt - at skubbe til det, man kan, og det man kan lære. 

Det er selvfølgelig forskelligt, hvad den enkelte kan li’ og gerne vil. Alle har både små og store drømme, og kan opleve glæden ved at arbejde hen imod dem. Det kan skabe ’ringe i vandet’ og muligheder, man slet ikke havde forestillet sig.

Det kræver bestemt mod at række ud efter sine drømme, for man skal turde prøve noget, man ikke er sikker på at kunne. Ofte kan man heldigvis godt - med lidt hjælp fra andre.

Livskraft er at være betydningsfulde for hinanden, for alle kan tage del i og bidrage med noget.

Følg os som sagt gerne på LinkedIn (find mere i menuen der er relateret til siden).

Læs også en masse eksempler i fagcentrets bog, "Livskraft - drømme og relationer for alle" udgivet i februar 2019 (find mere i menuen relateret til siden).

Hvis du er interesseret i at købe bogen, kan du skrive til Fagcenter for Livskraft (find mere i menuen relateret til siden). Bogen koster 125,00 kroner plus forsendelse.

 

Man kan det, man ved, man kan.

Om man kan mere, ved man først, når man har prøvet. 

 

Livskraft Logo

Del indhold

Fagcenter for Livskraft

Rantzausgade 8
9000 Aalborg
Telefon: 99 82 74 40
  

 

Åbningstider:

Mandag - torsdag
8.00 - 15.00
Fredag
8.00 - 13.00

 

 

 

Visitationen Voksen-Handicap

Myndighedshuset
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Telefon: 99 31 32 81 

Åbningstider:

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17 
Fredag  8-15

Skriv til os og få tilsendt Livskraftbogen som pdf-fil

Forside til bogen om Livskraft