Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Fagcenter for Livskraft

Livskraft betyder ’energi til at leve og udfolde sig’. Den energi kommer blandt andet fra at mærke og forfølge sine drømme, så vi undersøger drømme og ser dem som en meget stor motivation for at udvikle sig ved at skubbe til det, man kan, og det man kan lære.

Dem, vi arbejder for, har det tilfælles, at de har udviklingshæmning i større eller mindre grad.

Typer af støtte

Fagcentret er organiseret i seks ledelsesfelter, som tilsammen rummer bo- og aflastningstilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, bostøtte samt uvisiterede væresteder. Støtte, optræning, omsorg og hjælp til udvikling af færdigheder er vores tilbud til borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det ene ledelsesfelt er specialiseret i at yde støtte med tegnstøttet kommunikation over for døve.

Kerneopgaven er at støtte den enkeltes livskvalitet ved at give individuel støtte, hjælp og vejledning, som kan give størst mulig selvstændighed eller selvstændighedsfølelse.

Fagcentret ledes af centerchef Johnny Hein Danielsen og tilbyder:

  • Bo- og aflastningstilbud til dig, der har behov for støtte i en fast boligmæssig ramme
  • Bostøtte til dig, der med den rette grad af støtte mestrer hverdagslivet i egen bolig
  • Dag- og beskæftigelsestilbud i form af forskellige typer øvebaner, der giver mulighed for at udvikle eller vedligeholde kompetencer, arbejde i beskyttet beskæftigelse, deltage i sociale eller hobbybetonede aktiviteter mm.
  • Væresteder hvor relationer, interesser og aktiviteter bliver til udviklende, sociale fællesskaber. Hvis du ønsker at søge om støtte, foregår det altid via Myndighed.

Hvis du ønsker at søge om støtte, foregår det altid via Visitationen Voksen/Handicap (se kontaktinformation i højre side).

Værdier og pædagogik

Nærvær, ansvarlighed og respekt er de værdier, vi arbejder ud fra. Vi ser og skubber på den enkeltes ressourcer og giver individuel støtte og vejledning. Du oplever på den måde størst mulig grad af selvværd, selvbestemmelse og livskvalitet.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, drømme, potentialer og livssituation med henblik på at skabe de bedste muligheder for personlig udvikling.

 

Man kan det, man ved, man kan.

Om man kan mere, ved man først, når man har prøvet. 

 

Livskraft Logo Som Billede

Del indhold

Fagcenter for Livskraft


Rantzausgade 8, stuen
9000 Aalborg
Tlf. 9982 7440
 

 

Åbningstider

Mandag - torsdag

8.00 - 15.00
Fredag 8.00 - 13.00

 

 

 

Visitationen Voksen/Handicap

Myndighedshuset,
Lindholm Brygge 31,
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 3281
 

Åbningstider
Mandag - fredag 8 - 15
Torsdag 8 - 17