Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Center for Livskraft

Livskraft handler om at bruge sin energi og sine evner på en måde, der giver livet mening – både for en selv og for andre.

Center for Livskraft støtter socialt værdsatte, som har et udviklingshandicap i større eller mindre omfang.

Typer af støtte

Kerneopgaven er, at den enkelte - med støtte, hjælp og vejledning – lever sit liv med oplevelsen af både frihed og gensidighed.

Center for Livskraft ledes af centerchef Johnny Hein Danielsen og tilbyder:

  • Bo- og aflastningstilbud til dig, der har behov for støtte i en fast boligmæssig ramme

  • Bostøtte til dig, der bor i egen bolig med støtte til hverdagslivet

  • Dag- og beskæftigelsestilbud med forskellige typer øvebaner, så du kan udvikle eller vedligeholde sociale, faglige og praktiske kompetencer

  • Væresteder hvor du tager del i, at interesser og aktiviteter bliver til udviklende, sociale fællesskaber

Tilbuddene er organiseret i seks ledelsesfelter med i alt 32 tilbud. Det ene ledelsesfelt er specialiseret i at yde støtte med tegnstøttet kommunikation over for døve.

Hvis du ønsker at søge om støtte, foregår det altid via den relevante myndighed i din bopælskommune. I Aalborg Kommune er det Voksensocialafdelingens Visitation 

Værdier og pædagogik

Alle tilbud har relevant socialpædagogisk og sundhedsfaglig ballast. Når vi sætter al denne viden og kompetence i spil, sker det ud fra den tilgang, vi kalder Livskraft.

Livskraft betyder ’energi til at leve og udfolde sig’. Den energi kommer blandt andet fra at mærke og række ud efter sine drømme. Derfor undersøger vi drømme og ser dem som en meget stor motivation for - sammen og individuelt - at skubbe til det, man kan, og det man kan lære. 

Det er selvfølgelig forskelligt, hvad den enkelte kan li’ og gerne vil. Alle har både små og store drømme, og kan opleve glæden ved at arbejde hen imod dem. Det kan skabe ’ringe i vandet’ og muligheder, man slet ikke havde forestillet sig.

Det kræver bestemt mod at række ud efter sine drømme, for man skal turde prøve noget, man ikke er sikker på at kunne. Ofte kan man heldigvis godt - med lidt hjælp fra andre.

Livskraft er at være betydningsfulde for hinanden, for alle kan tage del i og bidrage med noget.

Læs også en masse eksempler i fagcentrets bog, "Livskraft - drømme og relationer for alle" udgivet i februar 2019 (find mere i menuen relateret til siden).

Hvis du er interesseret i at købe bogen, kan du skrive til Fagcenter for Livskraft (find mere i menuen relateret til siden). Bogen koster 125,00 kroner plus forsendelse.

Del indhold