Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte i eget hjem

Vi yder socialpædagogisk støtte (§ 85) til dig, der har funktionsnedsættelse og bor selvstændigt i din egen bolig.

Formål og indhold

Bostøtte tilrettelægges efter princippet 'hjælp til selvhjælp', så du kan klare dig bedst muligt på egen hånd i egen bolig. Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan have såvel udviklende som vedligeholdende karakter.

Du kan modtage støtte i eget hjem eller i vores lokaler. Støtten kan endvidere tilrettelægges med dig alene eller i grupper med andre, med henblik på netværksskabelse og erfaringsudveksling. Det vurderes i det enkelte tilfælde, hvordan støtten bedst sammensættes med henblik på at nå de opstillede mål.

Støtten kan eksempelvis handle om:

 • Struktur og guidning i forhold til huslige gøremål
 • Gennemgang af post m.m.
 • Kontakt til fx læge, tandlæge og fysioterapeut
 • Hjælp og vejledning i forhold til offentlige myndigheder
 • Hjælp til at finde et arbejde
 • Hjælp i forbindelse med familie og andre relationer
 • Støtte til at håndtere de udfordringer hverdagen byder, med henblik på fortsat at fungere i eget hjem

En forudsætning for at modtage bostøtte er, at du:

 • er motiveret for og vil indgå i et samarbejde
 • kan klare mange gøremål selv i din dagligdag

Vores kompetente medarbejdere har som opgave at medvirke til:

 • størst mulig selvstændighed
 • indflydelse på eget liv
 • udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer
 • en god og overskuelig dagligdag
 • at skabe tryghed
 • at sikre ledsagelse og støtte i en helhed
 • at skabe netværk

Praktisk information

Bostøtte foregår i hverdagene - fortrinsvis i dagtimerne, men dette aftales mellem dig og medarbejderen.

Vi har to bostøtte-teams:

 • Det ene team holder til i Vestbyen i Aalborg på Kastetvej 26K i samme hus som Værestedet Perlen.
 • Det andet team er bostøtte med tegnstøttet kommunikation, dvs. bostøtte til døve. De holder til i Vejgård på Hadsundvej 40B.
Del indhold

Bostøttecenter for døve
Hadsundvej 40 B
9000 Aalborg SØ
Tlf. 9931 7700

Værestedet Perlen
Kastetvej 26 K
9000 Aal­borg
Tlf. 9931 5399

 
Åbningstider

Mandag - fredag
9.00 - 21.00
Ons­dag 9.00 - 22.00
Lør­dag
10.00 - 18.00
I ulige uger er der ik­ke personale til stede om lørdagen
Søndag lukket