Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte i eget hjem

Hvis du bor selvstændigt i din egen bolig og har et udviklingshandicap, kan bostøtte (§ 85) være en mulighed.

Formål og indhold

Bostøtte tilrettelægges efter princippet 'hjælp til selvhjælp', så du kan klare dig bedst muligt på egen hånd. Det kan både handle om noget nyt, du skal lære eller om noget, du allerede kan og skal holde fast i at kunne.

Samarbejdet med en bostøtte-medarbejder kan foregå i dit hjem eller i vores lokaler. Det kan endvidere foregå med dig alene eller i grupper med andre, fordi det giver dig et netværk og mulighed for at høre andres erfaringer. Vi vurderer, hvordan støtten bedst sammensættes med henblik på at arbejde mod dine opstillede mål. 

Støtten kan eksempelvis handle om:

 • Struktur og guidning i forhold til huslige gøremål
 • Gennemgang af post med mere
 • Kontakt til for eksempel læge, tandlæge og fysioterapeut
 • Vejledning i forhold til offentlige myndigheder
 • En proces for at finde et arbejde
 • Håndtering af relationer til for eksempel familie og venner
 • Støtte til at håndtere de udfordringer hverdagen byder, så du kan blive boende i eget hjem  

Bostøtte er kun en mulighed, hvis du: 

 • Er motiveret for og vil indgå i et samarbejde
 • Kan klare mange gøremål selv i din dagligdag

 Bostøtte-medarbejderne har som opgave at medvirke til:

 • Størst mulig uafhængighed og selvstændighed
 • Indflydelse på og ansvar i eget liv
 • Udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer
 • En god og overskuelig dagligdag
 • At skabe tryghed at finde inspiration og veje til at danne netværk og relationer

Praktisk information

Bostøtte foregår på hverdage - fortrinsvis i dagtimerne, men dette aftales mellem dig og medarbejderen.

Vi har to bostøtte-teams:

 • Det ene team holder til i Aalborg Vestby på Kastetvej 26K, 9000 Aalborg i samme hus som Værestedet Perlen
 • Det andet team er bostøtte med tegnstøttet kommunikation. De holder til i Døves Kulturcenter, Grønlands Torv 14 - 18, 9210 Aalborg SØ
Del indhold

Bostøtte for Døve
Grønlands Torv 14-18
9210  Aalborg SØ.
Telefon: 99 31 77 00

Værestedet Perlen
Kastetvej 26 K
9000 Aal­borg
Telefon: 99 31 53 99

 
Åbningstider:

Mandag - fredag
9.00 - 21.00
Ons­dag
9.00 - 22.00
Lør­dag
10.00 - 18.00
I ulige uger er der ik­ke personale til stede om lørdagen
Søndag lukket