Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bofællesskabet Hanebjælken

Tilbuddet retter sig til mobile, lettere udviklingshæmmede, som er i beskæftigelse i dagtimerne, f.eks. skånejob, værksted eller uddannelse.
Adresse  Hanebjælken 78
9380 Vestbjerg
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9931 5661
Leder  Tanja Finnerup
Antal pladser  12

Fysiske rammer og faciliteter

Bofællesskabet er placeret i etplans rækkehusbyggeri, og består af 12 stk.2 værelses lejligheder samt en fælleslejlighed. Borgerne betaler for driften af fælleslejligheden.
Boligselskabet har fælles vaskefaciliteter.

Bofællesskabet Hanebjælken er placeret i Vestbjerg, ca. 9 km fra Aalborg centrum.
Der er offentlig transport og indkøbsmuligheder inden for gåafstand.

Fælleslejligheden kan benyttes til forskellige aktiviteter, herunder f.eks. madklub, husmøder, spil og kreative aktiviteter og det er her man laver aftaler om deltagelse i fælles arrangementer, såsom koncerter, sport, biograf m.v.

Dagligdagen

I Bofællesskabet tilbydes støtte i henhold til SEL § 85. Omfanget og karakteren af støtten bevilges af borgerens rådgiver i Myndighedsafdelingen og tilrettelægges i et samarbejde ml. borger og pædagog. Der gives støtte til f.eks. tandlæge /lægebesøg, indkøb, oprydning, tøjvask, dannelse af netværk, jobsøgning, kost, medicinhåndtering m.v.

Bofællesskabet tilbyder deltagelse i en årlig fællesrejse af op til 5-7 dages varighed, tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Formålet med støtten er at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk.

Alle medarbejdere har en pædagogisk uddannelse og der er personaledækning i Bofællesskabet i dag eller aftentimerne, men ikke om natten. Omfanget af medarbejderdækningen afhænger af den aktuelle borgergruppes behov for støtte.

Bofællesskabet er målrettet borgere med et meget let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til at hente hjælp hos medarbejder(e) eller medbeboere og endvidere er i stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 3281.

Åbningstiden er fra 8 til 15, og 8 til 17 om torsdagen.