Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bofællesskabet Borgergade

Tilbuddet retter sig til mobile, lettere udviklingshæmmede, som er i beskæftigelse i dagtimerne, f.eks. skånejob, værksted eller uddannelse.
Adresse  Borgergade 39
9000 Aalborg
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9931 5661
Leder  Tanja Finnerup
Antal pladser  9

Fysiske rammer og faciliteter

Bofællesskabet er placeret i en etagebygning, hvor der er 9 stk.2 værelses lejligheder samt en fælleslejlighed, som er placeret i stue plan. Borgerne betaler for driften af fælleslejligheden.
Ejendommen har elevator og fælles vaskefaciliteter.

Bofællesskabet Borgergade er centralt placeret i Aalborg centrum, tæt ved indkøbsmuligheder og busforbindelser, samt Værestedet Perlen, som er et uvisiteret fritids og aktivitetstilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Fælleslejligheden kan benyttes til forskellige aktiviteter, herunder f.eks. madklub, husmøder, spil og kreative aktiviteter og det er her man laver aftaler om deltagelse i fælles arrangementer, såsom koncerter, sport, biograf m.v.

Dagligdagen

I Bofællesskabet tilbydes støtte i henhold til SEL § 85. Omfanget og karakteren af støtten bevilges af borgerens rådgiver i Myndighedsafdelingen og tilrettelægges i et samarbejde ml. borger og pædagog. Der gives støtte til f.eks. tandlæge /lægebesøg, indkøb, oprydning, tøjvask, dannelse af netværk, jobsøgning, kost, medicinhåndtering m.v.

Bofællesskabet tilbyder deltagelse i en årlig fællesrejse af op til 5-7 dages varighed, tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Formålet med støtten er at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk.

Alle medarbejdere har en pædagogisk uddannelse og der er personaledækning i Bofællesskabet i dag eller aftentimerne, men ikke om natten. Omfanget af medarbejderdækningen afhænger af den aktuelle borgergruppes behov for støtte.

Bofællesskabet er målrettet borgere med et meget let støttebehov, som i nogen grad selv er i stand til at hente hjælp hos medarbejder(e) eller medbeboere og endvidere er i stand til at klare sig uden hjælp i en del af døgnet.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 3281

Åbningstiden er fra 8 til 15, og 8 til 17 om torsdagen.