Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbuddet Astrupparken

Botilbuddet er for personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet henvender sig til voksne med henblik på varigt ophold og pladser med mulighed for beskæftigelse i dagtimerne.
Adresse  Rebildparken 61
9220 Aalborg Øst
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9931 7171 - 2552 0499
Leder  Camilla Walberg
Antal pladser  30 boliger og 5 boenheder

Fysiske rammer og faciliteter

Botilbuddet er opdelt i 6 huse, alle med fælles gangforbindelse. Byggeriet er i et plan. Hvert hus er indrettet med 6 lejligheder, fællesareal og fælles køkken. Hver lejlighed er på 45 m2 med eget badeværelse og tekøkken. Til hver lejlighed er der en lille terrasse.

Til boligerne tilhører en andel af en fællessal, som drives og betales af borgerne.

Dagligdagen

Hjælpen til borgeren målrettes den enkeltes behov og ønsker. I hvert hus er der personale til stede til hjælp og guidning af alle hverdagsopgaver.

Hjælpen aftales mellem borger og pædagog. Der gives f.eks. hjælp til indkøb, frisør, ferie samt hjælp til tandlæge- /lægebesøg. Der er tilknyttet en bus til botilbuddet.

Botilbuddet tilbyder deltagelse i en årlig fællesrejse af op til 3-5 dages varighed. Tilrettelagt ud fra de enkeltes ønsker og behov.

Intern dagtilbud
Der er 12 pladser i Astrupparkens interne dagtilbud. Det interne dagtilbud er målrettet borgere, der ikke formår at deltage i eksterne dagtilbud.

I dagtilbuddet tilbydes aktiviteter, f.eks. eksterne ture i egen bus, madlavning mm.

Der er tilknyttet en bus til dagtilbuddet.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 3281.

Åbningstiden er fra 8 til 15, og 8 til 17 om torsdagen.

Øvrig information

Botilbuddet er centralt placeret i Aalborg Øst, tæt ved indkøbsmuligheder og busforbindelser. Der er gode muligheder for at færdes via stisystemer i lokalområdet.