Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbuddet Valmuehaven

Valmuehaven er et botilbud til borgere, hvoraf flere har udviklet demens. Alle med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle borgere benytter internt dagtilbud.
Adresse  Toftegårdsvej 1
9381 Sulsted
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  99317158/20600175(ass.l) 99317831/40638135 (leder)
Leder  Gerard A. Høgsbro (ass.l)/Karin Enevoldsen (leder)
Antal pladser  12 boliger

Fysiske rammer og faciliteter

Botilbuddet er opført i et plan og opdelt i 2 boliggrupper med 6 2 værelses lejligheder i hver. Til hver gruppe er der fællesstue og fælles køkken. Den enkelte lejlighed er på 45 kvadratmeter med eget badeværelse, stue og tekøkken. Stue og soveværelse er adskilt af skabe (med mulighed for nedtagning hvis det ønskes). Hver lejlighed har egen tilhørende terrasse.

Der er sanserum og et aktivitetsrum, som kan benyttes af alle. Tilbuddet har endvidere flere centralt placerede terrasser og fælles have.

Dagligdagen

Alle har behov for omfattende individuelt afstemt hjælp og støtte til såvel de personlige som praktiske gøremål. En varm og tryg atmosfære vægtes højt.

Alle hverdage er der tilbud om at deltage i aktiviteter, f.eks.:
- Sang og musik
- Musik og bevægelse
- Kreative aktiviteter
- Sanseoplevelser

Derudover tilbydes ledsagelse til diverse indkøb, bank m.m.

Valmuehaven har egen bus, som borgerne kan benytte til f.eks. indkøb, ture til skov og strand, musikarrangementer m.m.

Tilbuddet har døgndækning, med vågen nattevagt

Botilbuddet tilbyder deltagelse i en årlig fællesrejse af op til 5-7 dages varighed.

Tilrettelagt ud fra de enkeltes ønsker og behov.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 3281.

Åbningstiden er fra 8 til 15, og 8 til 17 om torsdagen.

Øvrig information

Umiddelbart i nærheden af Valmuehaven er der marker og grønne arealer. Der er mulighed for indkøb i nærmiljøet og der er god adgang til busforbindelser.