Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbuddet Ungdomshøjskolen

Ungdomshøjskolen er et botilbud til unge borgere fra 16 år og opefter. Alle med omfattende, varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Adresse  Studievej 19
9400 Nørresundby
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9931 7833 (ass.l.) - 9931 7831/4063 8135 (leder)
Leder  Marianne Sørensen (ass.l.)Karin Enevoldsen (leder)
Antal pladser  12

Fysiske rammer og faciliteter

Botilbuddet er opført i et plan og opdelt i 5 boliggrupper med 6, 2 værelses lejligheder i hver. Ungdomshøjskolen udgør de 2 boliggrupper.

Ungdomshøjskolens indretning er tilpasset et aktivt ungemiljø, med vægt på fællesoplevelser.

Til hver gruppe er der en fællesstue. De 2 boliggrupper har fælles køkken. Den enkelte lejlighed er på 43 kvadratmeter med eget badeværelse, stue og tekøkken. Stue og soveværelse er adskilt af skabe. Hver lejlighed har egen tilhørende terrasse.

Der er wellnessrum, sanserum og et aktivitetsrum, som kan benyttes af alle. Tilbuddet har endvidere flere centralt placerede terrasser, bålplads, fælles have og gynger.

Dagligdagen

Der tilbydes internt dagtilbud for de unge, der er hjemme om formiddagen.

Alle har behov for omfattende individuelt afstemt hjælp og støtte til såvel de personlige som praktiske gøremål.

Flere af de unge modtager STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb) eksternt.

De unge, som er hjemme om dagen, tilbydes forskellige planlagte aktiviteter/oplevelser, f.eks. sang og musik, motion m.m.

I fritiden tilbydes forskellige aktiviteter, såsom fælles film-, musik-, cafeaftner mv. Der tilbydes ledsagelse til arrangementer, fester, indkøb, bank m.m.

Tilbuddet har døgndækning, med vågen nattevagt
Ungdomshøjskolen har egen bus, som de unge kan benytte til f.eks. indkøb, ture til skov og strand, musikarrange-menter m.m.
Botilbuddet tilbyder deltagelse i en årlig fællesrejse af op til 5-7 dages varighed.

Tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker og behov.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 328.

Åbningstiden er fra 8 til 15, og 8 til 17 om torsdagen.

Øvrig information

Botilbuddet er placeret i rolige omgivelser omgivet af grønne arealer i Nørresundby, tæt på flere dagligvarebutikker og bank. Der er gode busforbindelser i gåafstand fra tilbuddet.
I nærområdet findes flere lignende tilbud, og der er gode muligheder for aktiviteter på tværs.

Der er faste regler for, hvordan vi opbevarer og håndterer dine penge og værdier, når du bor i botilbud.