Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Dag- og beskæftigelsestilbud

Uanset støttebehov, har de fleste et positivt udbytte af at have forskellige arenaer i livet og indgå i forskellige sammenhænge. I vores dag- og beskæftigelsestilbud er udgangspunktet dine potentialer og drømme, og vi tror på, at dine evner kan udvikles eller udnyttes på nye måder. Vi samarbejder med dig om at finde det, der er spændende for dig, og som giver afsæt for meningsfulde skridt i dit liv.

Dagtilbud - arbejdsliv og øvebaner

Der er forskellige typer af tilbud i fagcentret:

  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud

Dagtilbuddene ligger spredt geografisk og har forskellige aktivivteter, men alle er øvebaner for dig, der har en udviklingshæmning:

Dagtilbud - arbejdsliv og øvebaner omfatter følgende tilbud (egen hjemmeside):

 Dagtilbud for døve/hørehæmmede:

Vi har også to uvisiterede tilbud, hvor aktiviteter og fællesskab er omdrejningspunkt for sociale relationer:

 

Del indhold

Fagcenter for Livskraft


Rantzausgade 8, stuen
9000 Aalborg
Tlf. 9982 7440
 

 

Åbningstider

Mandag - torsdag

8.00 - 15.00
Fredag 8.00 - 13.00