Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Livskraft

Vores kerneopgave er ”at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg”. Det kræver høj faglighed og stor respekt for valg og ønsker hos de mennesker, vi arbejder for.

I fagcentret udvikler vi derfor på forskellig vis både metoder og hjælpemidler, ledere og medarbejderes viden og kompetencer samt samarbejdet med pårørende og andre relevante aktører. Det foregår både lokalt i det enkelte ledelsesfelt og på tværs – i fagcentret og i forvaltningen


 

Livskraft - for alle!

Vores fælles treårige udviklingsprojekt "Livskraft - et projekt om drømme og relationer" blev søsat i januar 2016, og involverer alle ca. 600 borgere, vi arbejder for i fagcentrets botilbud, dagtilbud, bostøtte og værested.

Livskraft

 Livskraft betyder "energi til at leve og udfolde sig", og projektet er vores måde at arbejde med kerneopgavens mål om øget selvstændighed. Vi har oplevet, hvordan både individuelle drømme og nærende fællesskaber får mennesker til at lyse op og vokse, og derfor har vi defineret følgende grundsætning i projektet:

"Livskvalitet er at føle sig betydningsfuld i eget og andres liv i en tilværelse, der er værd at leve for mig."

Drømme som afsæt… for gåsehud

I november 2014 og tre måneder frem arbejdede vi intenst med et mini-projekt "Med drømme som drivkraft", hvor 10 borgere med vidt forskellige støttebehov deltog.  Vi havde en antagelse om, at alle har drømme, og at drømme er en motiverende løftestang for at lære noget nyt eller for at bruge det, man kan, på en anden måde. Uanset udgangspunkt.

Og resultaterne gav gåsehud. Alle borgerne fik positivt udvidet deres måde at kunne være i verden på, fx ham der lærte at tage bussen, og dermed fik udvidet sin frihed til oplevelser, og hende der fik frydefuld og beroligende alene-tid i sandkassen året rundt - fordi den nu står midt i stuen!

Som en ikke uvæsentlig sidegevinst var medarbejderne ovenud begejstrede for at have deres faglighed i spil på denne nye måde: "Det giver SÅ meget arbejdsglæde at arbejde med drømme frem for problemstillinger. Det skal vi bare have meget mere af!"

Vi satte ikke borgeren i centrum - vi satte borgerens drøm i centrum. Vi inviterede forskellige perspektiver til at kaste netop deres blik på hver enkelt borgers drøm, situation og vilkår med det formål at få øje på muligheder og veje at gå. Det var borger selv, evt. pårørende, myndighed, de nære medarbejdere samt andre fagfolk der kunne bidrage med relevante vinkler, fx kommunikation, sansemotorik eller fysioterapi.

At gøre noget sammen uden at gøre det samme

Erfaringerne har vi bygget ind i fagcentrets projekt Livskraft, som er en fælles projektramme med to spor:

1)      At se borger med nye øjne.

Det handler om at udvide og udvikle det faglige blik på borgerens situation, kompetencer og muligheder bl.a. ved at undersøge borgernes drømme.

2)      At brede viften af mulige relationer ud.

Det handler om at støtte borgers mulighed for at indgå i givtige, ikke-betalte relationer, eksempelvis at kunne være besøgsven på et plejehjem eller at være med på løbetur siddende i en løbevogn.

Ledelsesfelterne bestemmer selv, hvordan de vil arbejde med de to spor, men for at koordinere og videndele har vi to styrende begreber for de udviklings- og læreprocesser, vi ønsker:

Prøvehandlinger. Vi afprøver og lærer hurtigt, når vi får en idé eller hypotese. Vi prøver noget af sammen med fx en enkelt borger, og forholder os hurtigt til, hvad der (ikke) virker. Prøvehandlinger giver energi og mod hos medarbejderne.

De lærerige fortællinger. Vi forpligter os til at beskrive vores vigtige erfaringer i et tredelt narrativ (før - handling - resultat), og til struktureret at dele de lærerige fortællinger på tværs af fagcentret (eksempelvis i en fortællestafet).

 

Nysgerrig?

Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med dig, og også gerne have inspiration med hjem, så vi kan udvikle projektet. Kontakt en af projektlederne:

Katrine Guldager: mailto:kgg-aeh@aalborg.dk

Ann Kinly Klinge: annklinge@aalborg.dk

 

  mini-projektbeskrivelse

 

 

Del indhold

Fagcenter for Livskraft


Rantzausgade 8, stuen
9000 Aalborg
Tlf. 9982 7440
 

 

Åbningstider

Mandag - torsdag

8.00 - 15.00
Fredag 8.00 - 13.00