Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Fagcenter for Særlige Tilbud

Fagcenter for Særlige Tilbud yder en specialiseret indsats i form af vejledning, botilbud og bostøtte i eget hjem for mennesker med udviklingshandicap og/eller nedsat psykisk funktionsniveau efter servicelovens §85, §107 og §108.

Hovedopgaven er at skabe rammer, der fremmer muligheden for at leve et uafhængigt liv.

Fagcenter for Særlige Tilbud ledes af Centerchef Kirsten Larsen og består af tre enheder og et servicecenter.

Print alle punkter

 

Del indhold