Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Fagcenter for Særlige Tilbud

Botilbud, bostøtte og vejledning for borgere med svært nedsat psykisk og eventuelt fysisk funktionsniveau.

Hovedopgaven er at skabe rammer, der sikrer de bedste muligheder for at mestre eget liv.

Botilbud og bostøtte i eget hjem

Fagcenter for Særlige Tilbud yder specialiceret indsats i form af vejledning, botilbud og bostøtte i eget hjem for borgere med svær udviklingshæmning eller et svært nedsat funktionsniveau (psykisk og evt. fysisk). Fagcentret tilbyder desuden udredning og afhjælpning af problemer med misbrug blandt særlige målgrupper.

Fagcenter for Særlige Tilbud ledes af centerchef Kirsten Larsen og består af 3 afdelinger og et servicecenter.

Behandlingscenter Hammer Bakker

Behandlingstilbud for borgere med udviklingshæmning kombineret med psykiatriske lidelser og/eller svære følelsesmæssige udfordringer. På tilbuddet er også domsanbragte borgere.

Behandlingscenter Hammer Bakker tilbyder:

 • Botilbud til domsanbragte borgere
 • Botilbud til borgere med lettere udviklingshæmning kombineret med psykiatriske lidelser og/eller svære følelsesmæssige problemstillinger
 • Bostøtte til borgere i eget hjem
 • Botilbud til borgere med svære sindslidelser og problemskabende adfærd -Den rette Opgang

Botilbuddet Løvdal

Botilbud for borgere med betydeligt nedsat psykisk- og eventuel fysisk funktionsevne. Indsatsen bliver tilpasset den enkelte borgers behov og ønsker. Derudover gør vi meget for at stimulere beboernes sanser og nedsætte stressniveauet.

Botilbuddet Løvdal tilbyder:

 • Botilbud for borgere i målgruppen
 • Støtte og struktur
 • Vejledning
 • Motivation

Boformen Sonjavej

Tilbud til borgere, der har behov for omfattende støtte til at få en velfungerende dagligdag samt et tilbud til borgere, som har brug for en afklaring af, hvilken fremtidig støtte de har behov for.

Boformen Sonjavej tilbyder:

 • Botilbud (midlertidige ophold efter servicelovens §107)
 • Lejligheder der udlejes efter almenboligloven med bostøtte (servicelovens §85)
 • Afklaring af kompetencer og ressourcer
 • Støtte og struktur

Servicecenter

Fagspecialister og administrative medarbejdere i servicecenteret løser opgaver for og i samarbejde med fagcentrets 3 afdelinger:

Opgaver i servicecentret:

 • Administrative opgaver 
 • Rådgivningsopgaver til afdelingernes personale, herunder seksualvejledning.
 • Rådgivningsopgaver i VISO-regi. (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation).
 • Udbyde efteruddannelse og kurser til både eget personale og fagpersoner uden for fagcentret.
 • Projektudvikling

Kurser og udvikling i fagcentret

Kurser og efteruddannelse tilbydes også i fagcentret. Vi arbejder løbende på at udvikle flere specialiserede ydelser for både medarbejdere samt borgere i fagcentrets målgruppe.

Del indhold

Vidste du at

 • Bygningen hvor Servicecentret har til huse kaldes for Bananen og var tidligere et forsorgscenter under Åndssvageforsorgen i perioden 1955 til 1980.

  I 1980 overgik Åndssvageforsorgen til Nordjyllands Amt.

 • Løvdal blev færdigbygget i 2013.

 • Hammer Bakker er et naturområde, hvor der er mange botilbud til børn og vokse med handicap.

 • Åndssvageforsorgen i Hammer Bakker startede med Mandshjemmet i 1916.