Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte

Individuel støtte i egen bolig er bostøtteteamet i Center for Særlige Tilbud og Autisme.

Individuel støtte er kendt for at komme ved mennesker, som andre bostøtter har svært ved at få en relation til. Individuel støtte har specialiseret sig i relationsarbejde til særligt komplekse borgergrupper. De har en succesrate på 100 procent i at komme ind over dørtærsklen hos alle. Et sådant bostøttearbejde kræver en ekstra indsats af medarbejderne og det leverer Team Individuel Støtte.

Teamet leverer almindelig bostøtte efter servicelovens §85 og udmåles efter den enkeltes individuelle støttebehov.

Individuel Støtte er et fleksibelt team, hvor det er vigtigt at fremhæve, at der arbejdes ud fra den enkeltes behov. Der er fleksible åbnings-
tider som løbende tilpasses det aktuelle behov og ingen geografiske
begrænsninger.

Individuel Støtte arbejder ud fra Job og Velfærds kerneopgave om at sætte mennesket først og sammen styrke den enkeltes potentiale og trivsel. 

Praktisk om individuel støtte

Individuel Støtte kan ikke starte bostøtte op på baggrund af borgerhenvendelser. Der skal foreligge en bevillig eller visitation fra en forvaltning.

Pris aftales per individuelt forløb.

Du kan kontakte leder på telefon: 25 19 71 16 eller assisterende leder på telefon: 50 73 77 72 for at høre mere.

Del indhold