Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation af tilbud

Behandlingscentret Hammer Bakker

På Behandlingscenter Hammer Bakker bor borgere med psykiske funktionsnedsættelser, som i en periode af deres liv har brug for et behandlingstilbud, heriblandt også domsanbragte borgere.
Adresse  Storemosevej 24
9310 Vodskov
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9931 7100
Leder  Lotte Nielsen
Antal pladser  21

Dagligdagen

I samarbejde med den enkelte borger tilrettelægges en pædagogisk indsats, hvor borgeren får mulighed for at tilegne sig nye eller genfinde færdigheder til at klare sig mere selvstændigt.

Alle, der bor på behandlingscentret, deltager alle hverdage fra kl. 8:30-14:30 i dagbehandlingen. Dagbehandlingen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og ønsker og kan bestå af aktiviteter i vores store værksted, hvor vi har træ-, glas-, svejse-, IT- og syværksted samt motionsrum og madhold. Der er desuden mulighed for at komme i ekstern praktik eller på et naturhold. Det vigtige er, at borgeren lærer en masse og får et positivt indhold i tilværelsen. Undervejs bliver borgerne bevidste om, hvad de er gode til og kan klare selv, og hvad de skal have støtte til.

Mange beboere har brug for at slappe af om aftenen og i weekender, men for dem, der har lyst og overskud, tager vi gerne på for eksempel en fisketur eller en tur ud til vores selvbyggede fritidshus ved Limfjorden.

Vi gør meget ud af at markere højtider som fødselsdage og jul, men ellers finder vi værdi i den almindelige dagligdag. I ferieperioder arrangeres dagsudflugter, hvor beboerne er med til at bestemme, hvor turen går hen. Vi har blandt andet været på ture til basaren i Aarhus og på Hjerl Hede.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 3281.

Åbningstiden er fra 8 til 15 og 8 til 17 om torsdagen.

Øvrig information

Vi har et aktivt beboerråd, der holder møde om såvel større som mindre emner minimum en gang om måneden.