Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation af tilbud

Botilbuddet Løvdal

Løvdal er et botilbud til borgere med lavt funktionsniveau, der har en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, og som har behov for at være i et særlig tilrettelagt pædagogiske udviklingsmiljø.
Adresse  Bodil Hjorths Vej 12 A-D
9310 Vodskov
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9982 7704
Leder  Annemette Mortensen
Antal pladser  30

Fysiske rammer og faciliteter

Løvdal er placeret i det skønne Hammer bakker, tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport og naturen i baghaven.

Her er 30 lejligheder, som udlejes efter almenboligloven og bostøtte ydes efter §85.
Løvdal er et hjem for 30 borgere og består af lejligheder på ca. 45 m2 med eget tekøkken, badeværelse, værelse og egen terrasse.
Der er fællesstue, køkken og vaskeri for hver 3-4 lejligheder. Der er mulighed for at være med i en fælles madordning, og spise i fælleskøkken, men der er også mulighed for, at den enkelte beboer kan trække sig til egen lejlighed, og have denne som udgangspunkt for egen tilværelse.

Vi har vores eget sanserum, hvor beboerne kan få forskellige afslappende sanseoplevelser, som nedsætter stressniveauet og giver øget velvære. Ligesom vi har aktivitetsrum, hvor man kan trække sig til for at være kreativ eller læse bøger.

Vi har egne busser, som bruges til alt fra lægebesøg til ture ud af huset

Mål og kerneopgave

Vi arbejder med mennesket i centrum med udgangspunkt i den enkeltes drømme, behov og ønsker. Blandt andet gennem stimulering af sanser og nedsættelse af stressniveauet ud fra Low Arousel.. Vi støtter, giver omsorg og udvikler menneskets uafhængige liv ud fra viden om, at en struktureret dagsrytme med faste rutiner, er med til at give en tryg hverdag.
Løvdal er et helhedstilbud, hvorfor et eventuelt ønske om samtidigt eksternt dagtilbud skal behandles af handlekommune.

Netværk, værge, rådgiver og pårørende inddrages i det omfang, det er muligt. Da vi netop ser pårørende som en stor ressource i det enkelte menneskes liv. På Løvdal har vi blandt andet pårørenderåd og derud over afholder vi beboermøder i de enkelte huse.

Ud over et botilbud spækket med anerkende og dedikerede medarbejdere med en høj faglig ballast tilbyder Løvdal blandt andet også:
- Sanserum og snoozelrum.
- Lækre naturomgivelser med rig mulighed for at stimulere sanserne igennem naturen.
- Tilbud om Årlig fælles social ferietur for alle beboere
- Fælles sociale arrangementer
- Tryghed i eget hjem
- Motiverende samtaler

På Løvdal har vi løbende pædagogstuderende, som hele tiden er med til at udvikle vores daglige praksis. Lige som vi arbejder ud fra vores pædagogiske referenceramme, som blandt andet præsenteres gennem vores intern uddannelse kaldet ”fælles fagligt ståsted”

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 3281.

Åbningstiden er fra 8 til 15 og 8 til 17 om torsdagen.