Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Præsentation af tilbud

Botilbuddet Løvdal

Løvdal er et botilbud til borgere med lavt funktionsniveau, der har en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, og som har behov for at være i et særlig tilrettelagt pædagogiske udviklingsmiljø.
Adresse  Bodil Hjorths Vej 12 A-D
9310 Vodskov
Vis På kort (åbner i nyt vindue)
Telefon  9982 7704
Leder  Annemette Mortensen
Antal pladser  30

Fysiske rammer og faciliteter

Løvdal er et hjem for 30 borgere og består af lejligheder på ca. 45 m2 med eget tekøkken, badeværelse, værelse og egen terrasse.
Der er fællesstue, køkken og vaskeri for hver 3-4 lejligheder. Der er mulighed for at være med i en fælles madordning, og spise i fælleskøkken, men der er også mulighed for, at den enkelte beboer kan trække sig til egen lejlighed, og have denne som udgangspunkt for egen tilværelse.

Vi har vores eget sanserum, hvor beboerne kan få forskellige afslappende sanseoplevelser, som nedsætter stressniveauet og giver øget velvære. Ligesom vi har aktivitetsrum, hvor man kan trække sig til for at være kreativ eller læse bøger.

Vi har egne busser, som bruges til alt fra lægebesøg til ture ud af huset

Dagligdagen

Vi lægger vægt på en struktureret dagsrytme med faste rutiner, fordi forudsigeligheden er med til at give beboerne en tryg hverdag.

Dagligdagen tilrettelægges sammen med beboeren ud fra vedkommendes behov og ønsker, ligesom evt. værge, rådgiver og pårørende inddrages i det omfang, det er relevant.

Beboerne deltager i de almindelige, daglige gøremål såsom madlavning og rengøring. Herudover tilbyder vi forskellige former for aktiviteter i løbet af ugen med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og interesser dette enten internt eller eksternt. Vi er et helhedstilbud, hvorfor evt. ønske om samtidig eksternt dagtilbud skal behandles af handlekommune.

Sådan gør du

Kommunen skal visitere dig til et botilbud.

Hvis du har behov for en bolig, kan du henvende dig til Visitationsenhed Voksen - Handicap (V/H) på tlf. 9931 3281.

Åbningstiden er fra 8 til 15 og 8 til 17 om torsdagen.

Yderligere info

Venteliste

Antal på Venteliste:0
Gennemsnitlig antal dage på venteliste:0
Antal personer fra andre kommuner på venteliste:0
Antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal:0