Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Dag- og Beskæftigelsestilbud

Værksted Væksthuset er et beskæftigelses- og uddannelsestilbud, der tilbyder meningsfulde opgaver til yngre mennesker.

Alle typer af opgaver løses for både private og lokale firmaer, og har en stadig voksende egenproduktion af forskellige varer.

Hos os får borgere og elever målrettet personlig vejledning og opfølgning i forhold til individuelle udviklingsplaner. 

Pædagogisk tilgang

  • At møde eleven/borgeren i det, der giver mening og motiverer
  • TEACCH som handler om struktur, forudsigelighed, visualisering og genkendelighed
  • Neuropædagogik

Dagligdagen

For at den enkelte borger kan udvikle sig mest muligt og komme tættere på at mestre eget liv, tilbyder vi en hverdag, der i meget stor udstrækning indeholder tryghed, overskuelighed, skærmning og individuelle hensyn.
Værkstedets opgaver tager udgangspunkt i og bliver tilrettelagt efter hvad, der motiverer og giver mening for den enkelte.

Eksempler på opgaver i værkstedet:

  • Delproduktion af smykker for GADE & Juul, herunder varemodtagelse, fakturering og levering
  • Salmebogsreparation, herunder varemodtagelse, fakturering og afsendelse
  • Møbelreparation, herunder afhentning hos kunde, opgaveaftale, fakturering og aflevering
  • Havearbejde og vedligeholdelse hos Nøddehuset og Væksthuset
  • Computerværksted
  • Vejledningsforløb på Fremtidens Plejehjem om brug af trivselsskærme
  • Billedbehandling og grafisk produktion til interne og eksterne kunder

Alle borgere og elever tilbydes interne eller eksterne praktikker.


Placering og faciliteter 

Værksted Væksthuset ligger på Viren 6 i Vodskov.

Del indhold