Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialviden og kompetencer

Fagspecialister står klar til at undervise, yde supervision og lave specialiserede udredninger. Disse specialiserede ydelser tilbydes både internt og eksternt.

Undervisning

Book os til undervisning inden for pædagogik, psykologi, psykiatri og i relation til borgere med psykiske funktionsnedsættelser.

Undervisning i:

 • Pædagogiske metoder - omsætning fra teori til praksis
 • Neuropsykologi - hjernens struktur og processer i forhold til adfærd, tænkning og følelser
 • Neuropædagogik, NPA - anvendt neuropsykologi
 • Borgere med psykisk funktionsnedsættelse - misbrug af rusmidler
 • Borgere med psykisk funktionsnedsættelse - psykiske og psykiatriske lidelser
 • Magt og afmagt - magtanvendelse

Supervision

Kontakt os og få fagligt overblik og udvikling af praksis gennem samtaler og vejledning.

Vi tilbyder sparring i: 

 • Problematisk adfærd - påvirkninger og reaktioner
 • Magt og afmagt - magtanvendelse
 • Medindflydelse - borgernes medindflydelse og medbestemmelse
 • Domfældte med psykiske funktionsnedsættelser
 • Seksualvejledning
 • Pårørendesamarbejde
 • Motivationsarbejde - borgere med psykiske funktionsnedsættelser
 • Den pædagogiske metode - dokumentation, analyse og vidensudvikling
 • Misbrugsrådgivning - håndtering af arbejdet med borgere med misbrug

Udredning:

Grundig udredning er nødvendigt for at kunne give kvalificerede faglige input til at sammensætte et tværfagligt tilbud på højt niveau for borgeren. Få vores hjælp til udredning af borgerne.

Udredning gennemføres indenfor: 

 • Testning
 • Pædagogik - konkrete pædagogiske anbefalinger baseret på helhedsorienteret udredning af borgerens aktuelle udfordringer, ressourcer og potentialer
 • Psykologi - fremtidige anbefalinger baseret på udredning af borgerens psykiske funktionsnedsættelse og aktuelle problematikker. Vi gennemfører tests og samtaler med borgeren, personalet og andre ressourcepersoner

Få mere at vide om ydelser, der tilbydes af vores konsulenter

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om muligheden for rådgivning eller uddannelse indenfor de ovenstående emner.

Skriv til Fagcenter for Særlige Tilbud


Vi udbyder desuden en uddannelse for personale, der arbejder med domfældte udviklingshæmmede. Der er mulighed for at tage hele uddannelsen, eller enkelte moduler.

Specialisterne i Fagcenter for Særlige Tilbud tilbyder også:

 • Jeg-støttende samtaler - borgere med psykiske funktionsnedsættelser
 • Metodeudvikling 
 • Motivationsarbejde 
 • Personlighedsforstyrrelser 
 • Tilknytningsforstyrrelser 
 • Marte Meo - teori, praksis, analyse og tilbagemelding
 • Terapi - borgere med psykiske funktionsnedsættelser
 • Organisationsudvikling - at understøtte en helhedsudvikling af organisatorisk, strukturelt og pædagogisk arbejde med udfordrende målgrupper

 

 

Del indhold