Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialviden og kompetencer

Fagspecialister står klar til at undervise, yde supervision og lave specialiserede udredninger. Disse specialiserede ydelser tilbydes både internt og eksternt.

Supervision

Kontakt os og få fagligt overblik og udvikling af praksis gennem samtaler og vejledning.

Vi tilbyder sparring i: 

 • Problematisk adfærd - påvirkninger og reaktioner
 • Magt og afmagt - magtanvendelse
 • Medindflydelse - borgernes medindflydelse og medbestemmelse
 • Domfældte med psykiske funktionsnedsættelser
 • Seksualvejledning
 • Pårørendesamarbejde
 • Motivationsarbejde - borgere med psykiske funktionsnedsættelser
 • Den pædagogiske metode - dokumentation, analyse og vidensudvikling
 • Misbrugsrådgivning - håndtering af arbejdet med borgere med misbrug.

Udredning

Grundig udredning er nødvendigt for at kunne give kvalificerede faglige input til at sammensætte et tværfagligt tilbud på højt niveau for borgeren.

Udredning gennemføres indenfor: 

 • Testning
 • Pædagogik - konkrete pædagogiske anbefalinger baseret på helhedsorienteret udredning af borgerens aktuelle udfordringer, ressourcer og potentialer
 • Psykologi - fremtidige anbefalinger baseret på udredning af borgerens psykiske funktionsnedsættelse og aktuelle problematikker. Vi gennemfører tests og samtaler med borgeren, personalet og andre ressourcepersoner.

Få mere at vide om ydelser, der tilbydes af vores konsulenter

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om muligheden for rådgivning eller uddannelse indenfor de ovenstående emner.

Vi udbyder desuden en uddannelse for personale, der arbejder med domfældte udviklingshæmmede. Der er mulighed for at tage hele uddannelsen, eller enkelte moduler.

Specialisterne i Center for Særlige Tilbud tilbyder også:

 • Jeg-støttende samtaler - borgere med psykiske funktionsnedsættelser
 • Metodeudvikling 
 • Motivationsarbejde 
 • Personlighedsforstyrrelser 
 • Tilknytningsforstyrrelser 
 • Marte Meo - teori, praksis, analyse og tilbagemelding
 • Terapi - borgere med psykiske funktionsnedsættelser
 • Organisationsudvikling - at understøtte en helhedsudvikling af organisatorisk, strukturelt og pædagogisk arbejde med udfordrende målgrupper. 
Del indhold