Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Center for Socialpsykiatri og Autisme

Bostøtte, dag- og beskæftigelsestilbud samt botilbud til borgere med sindslidelse. Målgruppen spænder fra psykisk sårbare borgere til borgere med svære sindslidelser.

Tilbud til mennesker med sindslidelse

Specialiserede sociale tilbud for mennesker med sindslidelse er centrets kerneydelse. Vi arbejder med individuelle recovery processer, som gør det muligt at komme sig helt eller delvist. Målet er at give borgerne bedre muligheder for at leve en selvstændig tilværelse, så den enkelte person oplever at komme videre i livet.

Center for Socialpsykiatri og Autisme tilbyder:

  • Botilbud til borgere med behov for støtte i en fysisk boligmæssig ramme.
  • Bostøtte til borgere med behov for støtte til at mestre livet i egen bolig
  • Dag- og beskæftigelsestilbud med mulighed for at deltage i sociale eller hobbybetonede aktiviteter eller arbejde i beskyttet beskæftigelse
  • Opsøgende støtte til borgere, der ikke kan gøre brug af de etablerede tilbud
  • Akuttilbud når der opstår akutte problemer

Kvalitet og udvikling i centret

Udvikling er det, der skal bringe os videre. Derfor arbejder vi ud fra en udviklingsplan som skal hjælpe os med at gøre kvaliteten af vores arbejde endnu bedre. Trin for trin sætter vi vores plan i værk, så vi også bruger den i hverdagen, når vi arbejder med borgerne.

Del indhold