Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Akuttilbud og opsøgende støtte

Akut støtte og omsorg til dig, der har en sindslidelse og er bosiddende i Aalborg Kommune. Vi tilbyder akutbolig, nattjeneste og opsøgende støtte.

Akutboligerne

Ophold i en midlertidig bolig er en mulighed for dig, der har en sindslidelse og oplever behov for ekstra støtte og omsorg i en kortere periode.

Omsorgsgivende og tryghedsskabende rammer er fokus i akutboligerne. Der er tid og tålmodighed til dine akutte problemer.

Et ophold i en akutbolig kan som udgangspunkt maximalt vare 14 dage.

Er det boligen for dig?

Akutboligerne er til dig, der har en sindslidelse og akut får problemer med at klare dig i din egen bolig. 


Ansøgning om tilbuddet er muligt, hvis du er voksen, har en sindslidelse og bor i Aalborg Kommune. Akutboligerne kan ikke modtage dig, hvis du, i situationen, har et egentligt psykiatrisk behandlingsbehov.

Faciliteter du kan forvente

Boligerne er et-værelses lejligheder på ca. 70 m2 med eget bad, toilet og tekøkken.

Adresse til Akutboligerne Støberiet

Henning Smiths Vej 3
9000 Aalborg

Ansøgning om støtte

Henvisning til akutboligerne foregår kun gennem en fagperson, der retter henvendelse på dine vegne.

Fagpersoner, der kan henvise:

 • Praktiserende læge

 • Ansatte fra Psykiatriens ambulante behandlingstilbud: Distriktspsykiatrien, Den Psykiatriske Skadestue og Modtagelse ved Aalborg Psykiatriske Sygehus

 • Ansatte fra Aalborg Kommune: 

  Socialpsykiatriens bo- og støttemedarbejdere, ansatte i Nattjenesten og ansatte fra Job og Velfærds områder.

  Henvisningen kan ske i tidsrummet 8.00-16.00 alle ugens dage ved telefonisk kontakt.

  Udenfor dette tidsrum kan Nattjenesten henvise dig til akutboligerne. Læs om Nattjenesten nedenfor.

Nattjenesten

Nattjenesten er etableret i tilknytning til Botilbuddet Støberiet, Henning Smithsvej 3, 9000 Aalborg.

Ring til Nattjenesten, hvis du har en sindslidelse og får akut brug for hjælp, omsorg, råd og vejledning i aften- og nattetimerne. Nattjenesten er din mulighed for at komme i kontakt med socialpsykiatriens medarbejdere udenfor normal åbningstid. 

Det forudsætter ikke en psykiatrisk diagnose at få hjælp fra Nattjenesten. 

Indhold og formål med Nattjenesten

Formålet med Nattjenesten er at tilbyde akut hjælp på tidspunkter af døgnet, hvor det kan være vanskeligt at komme i kontakt med det etablerede system. Målet er at yde en forebyggende, kortvarig støtte og forsøge at stabilisere situationen og forhindre en eventuel indlæggelse.

Hjælp fra Nattjenesten består af en telefonsamtale, hvor du kan snakke om det, der er svært. Målet er at skabe tryghed for dig og give dig den rådgivning og vejledning, du har brug for i situationen.

Ansøgning om støtte

Ring til Nattjenesten, hvis du har en sindslidelse og får behov for akut hjælp i aften- og nattetimerne.

Telefon: 70 12 21 11 (Alle dage fra kl. 16.00-08.00)

Kommer du i kontakt med en person, der har psykiske problemer, og som du vurderer kunne have behov for akut hjælp, kan du også kontakte Nattjenesten.

Personer, der kan ringe på vegne af andre:

 • Familie
 • Venner
 • Naboer
 • Kommunale medarbejdere
 • Den Sociale Skadestue
 • Politi
 • Boligselskaber

Opsøgende støtte

Støtte til socialt udsatte og isolerede borgere med sindslidelse. Der er tale om borgere, som ofte ikke magter at skabe eller fastholde kontakt til andre mennesker eller myndigheder, og som ikke har kunnet gøre brug af eksisterende regionale eller kommunale tilbud.

Du kan, som borger eller fagperson, rette henvendelse direkte til et af nedenstående tilbud, hvis du kommer i kontakt med en person, du vurderer har brug for støtte. Vi træffer herefter afgørelse om, hvorvidt vedkommende er i målgruppen til støtteindsatsen.

Henvender du dig, behøver du ikke blive involveret yderligere i sagen, og vi respekterer også, hvis du ønsker at være anonym.

Henvendelse kan ske alle dage i tidsrummet 8.00-16.00 ved telefonisk kontakt til:

Rehabiliterende støtte
Helgolandsgade 23, st.
9000 Aalborg
Telefon: 20 26 08 13

Formål og indhold med tilbuddet

Kontakt til personer i målgruppen er det vigtigste formål med støtten. Vi ønsker at holde fast i kontakten og få mulighed for at etablere et vedvarende støttetilbud.

Borgerne i denne målgruppe mangler ofte motivation for at samarbejde om at modtage støtten. Faste aftaler, der strækker sig over længere tid, kan derfor være svære at få på plads.

Opsøgende støtte foregår som udgangspunkt altid i borgerens eget hjem, men kan også foregå på for eksempel varmestuer, væresteder eller på en bænk i byen.

Opsøgende støtteteams:

 • Støtte- og kontaktpersonsordning
  Målgruppen for støtte er socialt udsatte borgere med sindslidelse, som lever isoleret eller ensomt. Det er typisk borgere, der ikke er kendte i systemet, og som derfor ikke er diagnosticerede. 

 • Team Midt i Mellem
  Målgruppen for støtte er borgere med en svær sindslidelse og komplekse problemstillinger. Det er typisk borgere, der er kendte i systemet, men som har manglende sygdomserkendelse og derfor afviser at samarbejde med eksisterende tilbud. 

 • SKP-rusmiddelpsykiatri

  Målgruppen er borgere med sindslidelse og et samtidigt stof-/medicin-/alkoholmisbrug. Der er typisk tale om borgere med komplekse misbrugsproblemer og sociale følgevirkninger af kombinationen sindslidelse og misbrug. 
Del indhold

Center for Socialpsykiatri og Autisme, Akutboliger

Akutnummer Støberiet
23 35 62 41
Akutboligerne
Henning Smithsvej 3
9000 Aalborg

Konstitueret leder Uffe Skals Ladefoged