Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte og støtte til rehabilitering

Har du en sindslidelse og bor du i egen bolig, kan du søge om støtte til rehabilitering. Hensigten er at hjælpe dig til at få hverdagen til at fungere, så du kan klare en selvstændig tilværelse.

Rehabiliterende støtte til dig

Søg om socialpædagogisk støtte, hvis du ønsker at udvikle dig og forbedre din hverdag.

Støtten planlægges, så den passer til dine ressourcer og behov. Vi yder støtte som en kombination af individuel og gruppebaseret indsats.

Sammen med dig sætter vi mål for indsatsen. Du skal være motiveret for at samarbejde om at nå målene, så vi sammen kan en skabe positiv forandring for dig.

Vi kan hjælpe dig til at:

 • Udvikle færdigheder
 • Fastholde færdigheder
 • Begrænse tab af færdigheder 

Almindelig støtte til rehabilitering

Støtte til dig, der er over 18 år og har en sindslidelse. Almindelig støtte til rehabilitering yder vi i følgende tilfælde:

 • Du har brug for støtte for at kunne klare dig i egen bolig
 • Dit behov for støtte er stort, men du magter eller ønsker ikke at bo sammen med andre i et botilbud

Specialiseret støtte til rehabilitering

Særlig tilrettelagt støtte til dig, der har komplekse problemstillinger, der hænger sammen med din sindslidelse - for eksempel:

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Sindslidelse og et stof-, medicin- og/eller alkoholmisbrug
 • Uafklarede eller særligt komplekse behov
 • Sindslidelse og anden etnisk baggrund

Støttecentre

Deltag i aktiviteter og socialt samvær i fagcentrets støttecentre. Vi har både planlagte aktiviteter og aktiviteter, der opstår spontant.

Støtten kan du få bevilget som en del af din bostøtte. Du skal have et ønske om at indgå i aktiviteterne i støttecentret og for at udvikle, fastholde eller begrænse tab af dine færdigheder.

Støttecentre i fagcentret:

 • Støttecenter Tinghusgade
 • Støttecenter Louise Plads
 • Støttecenter Rebildparken
 • Støttecenter Storvorde
 • Støttecenter Nibe

Ansøgning om støtte

Er du pensionist og bosiddende i Aalborg Kommune skal du kontakte Visitationsenheden Voksen-Handicap.

Er du bosiddende i Aalborg Kommune og har andet forsørgelsesgrundlag end pension, skal du kontakte din rådgiver i den afdeling af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som du er tilknyttet - enten et socialcenter eller jobcenter.

Bor du ikke i Aalborg Kommune, skal du kontakte din egen kommune.

Del indhold

Visitationen Voksen-Handicap

Myndighedshuset
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Telefon: 99 31 32 81 

Åbningstider:

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17 
Fredag  8-15