Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Dag- og Beskæftigelsestilbud

Beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud og væresteder for dig, der har en sindslidelse. Formålet er, at du kommer dig mest muligt. Vi støtter dig i at skabe struktur i hverdagen og blive tilknyttet arbejde eller uddannelse.

Tilbud via Center for udvikling og beskæftigelse

Dag- og beskæftigelsestilbud med en rehabiliterende tilgang for dig, der er voksen og har en sindslidelse. Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktiviteter om dagen gennem fagcentrets afdeling, Center for Udvikling og Beskæftigelse (CUB).

En målrettet proces og det rette valg af aktiviteter er med til at hjælpe dig til at opnå struktur i dit liv, så du har mulighed for at udvikle dine færdigheder.

Sammen med dig sætter vi mål for din proces med at komme ovenpå (recovery). Vi lægger også en plan, i fællesskab, der beskriver, hvordan du kan nå dine mål.

Typer af dag- og beskæftigelsestilbud:

  • Beskyttet beskæftigelse

  • Dag- og aktivitetstilbud

  • Væresteder

Beskyttet beskæftigelse

Beskæftigelse under beskyttede forhold for dig, der har en psykisk sårbarhed og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Dag- og Aktivitetstilbud

Aktiviteter for dig, der har en sindslidelse og ønsker mere indhold og struktur i hverdagen. Målet er at øge din livskvalitet ved at arbejde målrettet med din recoveryproces gennem aktiviteter og samvær, der er rehabiliterende. 

Væresteder - Uvisiterede tilbud

Skab netværk og deltag i socialt samvær på værestederne. Du kan, som borger med en sindslidelse, frit benytte værestederne - de er uvisiterede for borgere i Aalborg Kommune.

Væresteder i Aalborg Kommune:

  • Værestedet
  • Idræts- og kulturtilbuddet
  • Hesteskoens åbne tilbud
  • Butik-Caféens åbne tilbud
  • Ungeklubben On-side

Værestedet

Opbyg nye venskaber på Værestedet. Vi er et fristed, hvor du, som borger med sindslidelse, har mulighed for at møde ligesindede og få et bedre socialt netværk.

Aktiviteter, der kan hjælpe dig med at skabe et netværk, er vores vigtigste tilbud til dig. Vi tilbyder desuden også, at du kan få rådgivning fra en medarbejder alle torsdage i åbningstiden.

Åbningstid

Onsdag: 13.00-21.00
Torsdag: 13.00-21.00
Fredag: 15.00 - 21.00
Søndag: 14.00 - 21.00

Kontakt Værestedet

Poppelvej 14
9000 Aalborg
Telefon: 99 82 70 70

Idræts- og Kulturtilbuddet

Dyrk idræt og sport sammen med andre voksne, der har en sindslidelse, eller deltag i vores kulturaktiviteter og få en god kulturel oplevelse med ligesindede.

Målet er at opbygge din selvtillid, så du kan skabe dig et socialt netværk og deltage i samfundets øvrige idræts- og kulturtilbud.

Åbningstid
Mandag - fredag: 8.30 - 15.00

Kontakt Idræts- og Kulturtilbuddet
Poppelvej 14
9000 Aalborg
Telefon: 98 13 71 50

Hesteskoens åbne tilbud

Mød ligesindede og opbyg nye venskaber i Hesteskoens åbne tilbud. Vi er et fristed i et rekreativt område med skøn natur, og vores aktiviteter er ofte udendørs.

Åbningstid
Onsdag: 15.30-21.45

Kontakt Hesteskoens åbne tilbud
Park Allé 26
9220 Aalborg Øst
Telefon: 40 97 65 62

Butik-Caféens åbne tilbud

Benyt Butik-Caféens åbne tilbud og besøg os som gæst i caféen, kunde i butikken, frivillig medarbejder eller kom og udfold dine kreative evner i vores kreative værkstedet.

Åbningstid:
Tirsdag - fredag: 11.00-16.30

Kontakt Butik-Caféen
Saltumvej 5
9220 Aalborg Øst
Telefon: 98 15 15 36

Ungeklubben On-side 

Kom og vær sammen med andre unge, der har en sindslidelse. Ungeklubben On-Side er et mødested, hvor unge mellem 18 og 30 år kan være sammen med andre unge.

Folder om Klubben Onside

Åbningstid
Mandag: 15.30-20.00
Tirsdag: 15.30-20.00
Torsdag: 15.30-20.00

Kontaktoplysninger
Doktorens Gyde 3, 2. sal
9000 Aalborg
Telefon.: 25 20 03 55

Ansøgning om støtte 

Er du pensionist og bosiddende i Aalborg Kommune, skal du kontakte:

Visitationen Voksen-Handicap
Lindholm Brygge 31, 3. tv
9400 Nørresundby
Telefon: 99 31 32 81

Er du bosiddende i Aalborg Kommune og har andet forsørgelsesgrundlag end pension, skal du kontakte din rådgiver i den afdeling af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som du er tilknyttet - enten et socialcenter eller jobcenter.

Bor du ikke i Aalborg Kommune, skal du kontakte din egen kommune.

 
Del indhold