Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Dag- og Beskæftigelsestilbud

Beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud og væresteder for dig, der har en sindslidelse. Vi støtter dig i at skabe struktur i hverdagen og blive tilknyttet arbejde eller uddannelse.

Tilbud via Center for udvikling og beskæftigelse

Dag- og beskæftigelsestilbud med en rehabiliterende tilgang for dig, der er voksen og har en sindslidelse. Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktiviteter om dagen gennem centrets afdeling, Center for Udvikling og Beskæftigelse (CUB).

En målrettet proces og det rette valg af aktiviteter er med til at hjælpe dig til at opnå struktur i dit liv, så du har mulighed for at udvikle dine færdigheder.

Sammen med dig sætter vi mål for din proces med at komme ovenpå (recovery). Vi lægger også en plan, i fællesskab, der beskriver, hvordan du kan nå dine mål.

Typer af dag- og beskæftigelsestilbud:

  • Beskyttet beskæftigelse

  • Dag- og aktivitetstilbud

  • Væresteder

Beskyttet beskæftigelse

Beskæftigelse under beskyttede forhold for dig, der har en psykisk sårbarhed og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Print alle punkter

Dag- og Aktivitetstilbud

Aktiviteter for dig, der har en sindslidelse og ønsker mere indhold og struktur i hverdagen. Målet er at øge din livskvalitet ved at arbejde målrettet med din recoveryproces gennem aktiviteter og samvær, der er rehabiliterende. 

Print alle punkter

Væresteder - Uvisiterede tilbud

Skab netværk og deltag i socialt samvær på værestederne. Du kan, som borger med en sindslidelse, frit benytte værestederne - de er uvisiterede for borgere i Aalborg Kommune.

Væresteder i Aalborg Kommune:

Print alle punkter

 

Del indhold