Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Borger støtter borger

Borger støtter borger handler om, hvordan du som borger støtter andre borgere. Borger støtter borger handler også om, hvordan frivillige kan støtte borgere i socialpsykiatrien, som ikke har noget netværk.

Det Centrale Dialogforum

Det Centrale Dialogforum er et formelt godkendt brugerforum i Center for Socialpsykiatri og Autisme. 

Møder i Det Centrale Dialogforum  afholdes 4-6 gange årligt. Derudover inviteres repræsentanter for Det Centrale Dialogforum én gang årligt til dialogmøde med handicapchefen og centerchefen på sindslidelsesområdet sammen med repræsentanter fra brugerorganisationerne. 

Antallet af deltagere i Det Centrale Dialogforum er på 12-15 personer, som kommer fra alle typer af tilbud i Center for Socialpsykiatri og Autisme.

Indhold og formål med Det Centrale Dialogforum

Formålet med Det Centrale Dialogforum er at være med til at styrke dialogen mellem socialpsykiatriens brugere, medarbejdere og ledelse. Formålet er også at medvirke til, at tilgangen i fagcentret er rehabiliterende- og recoveryorienteret.

Opgaver i Det Centrale Dialogforum:

  • Medvirke med idéer og forslag til udvikling og udbygning af socialpsykiatrien
  • Forholde sig til overordnede og generelle forhold indenfor socialpsykiatrien
  • Medvirke til at udbrede kendskabet til psykiske sygdomme
  • Skabe forståelse for hvad det vil sige at leve med en sindslidelse

Kontakt Det Centrale Dialogforum

Lone Hørstrup (Formand)
Mail: Rositta76@gmail.com
Telefon: 40 71 90 34

Alternativ kontakt:

Anne Louise Dall (leder i centret)
Mail: ald-aeh@aalborg.dk 

Del indhold