Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Borger støtter borger

Borger støtter borger handler om, hvordan du som borger støtter andre borgere til at forstå, hvordan det kan være at lide af en sindslidelse. Borger støtter borger handler også om, hvordan frivillige kan støtte borgere i socialpsykiatrien, som ikke har noget netværk.

Brugerlærerne formidler egne erfaringer

Har du en psykisk sygdom eller er du kommet ovenpå efter en sindslidelse kan du blive brugerlærer.

Motivationen for at blive brugerlærer er typisk et ønske om at videregive dine egne erfaringer, for at bryde fordomme ned og udbrede kendskabet til sindslidelser. Mange brugerlærer oplever desuden, at  det styrker recovery-processen.

Formidlingen kan for eksempel foregå på uddannelsessteder, i foreninger, i folkeskoler, i gymnasier samt i socialpsykiatriske tilbud i kommunen og regionen.  

Undervisning i teoretisk og praktisk viden

Den ny brugerlæreruddannelse gør brugere til professionelle praktikere, der kan koble egne erfaringer og praktisk viden sammen med relevante teoretiske perspektiver.

Undervisningen er en kombination af oplæg og øvelser i grupper. Formålet er, at brugerlærerne får kompetencer i blandt andet formidling, kommunikation og fokus på egne ressourcer.

Det Centrale Dialogforum

Det Centrale Dialogforum er et formelt godkendt brugerforum i Fagcenter for Socialpsykiatri. 

Møder i Det Centrale Dialogforum  afholdes 4-6 gange årligt. Derudover inviteres repræsentanter for Det Centrale Dialogforum én gang årligt til dialogmøde med handicapchefen og fagcenterchefen på sindslidelsesområdet sammen med repræsentanter fra brugerorganisationerne. 

Antallet af deltagere i Det Centrale Dialogforum er på 12-15 personer, som kommer fra alle typer af tilbud i Fagcenter for Socialpsykiatri.

Indhold og formål med Det Centrale Dialogforum

Formålet med Det Centrale Dialogforum er at være med til at styrke dialogen mellem socialpsykiatriens brugere, medarbejdere og ledelse. Formålet er også at medvirke til, at tilgangen i fagcentret er rehabiliterende- og recoveryorienteret.

Opgaver i Det Centrale Dialogforum:

  • Medvirke med idéer og forslag til udvikling og udbygning af socialpsykiatrien
  • Forholde sig til overordnede og generelle forhold indenfor socialpsykiatrien
  • Medvirke til at udbrede kendskabet til psykiske sygdomme
  • Skabe forståelse for hvad det vil sige at leve med en sindslidelse

Kontakt Det Centrale Dialogforum

Lone Hørstrup (Formand)
Mail: Rositta76@gmail.com
Telefon: 40 71 90 34

Alternativ kontakt:

Jytte Olesen (leder i fagcentret)
Mail: ojy-aeh@aalborg.dk Telefon.: 99 82 74 50 

Netværksfamilie til dig, der ønsker et større netværk

Netværksfamilier giver dig, der kun har et begrænset netværk mulighed for at få gode faste personlige relationer udenfor det psykiatriske og socialpsykiatriske system.

Vi kan hjælpe dig med at få kontakt til og komme på besøg hos en frivillig netværksfamilie. Det aftales individuelt, hvor og hvor ofte I skal mødes.

Tilbuddet er gratis for dig som borger, du skal dog selv betale transport til og fra aftaler med netværksfamilien.

Del indhold

Fagcenter for socialpsykiatri netværksfam. og brugerlærere

Leder
Julie Sand Kiilerich
Poppelvej 14
9000 Aalborg
Telefon: 99 82 70 72